תן דעתך שלא תחריב את עולמי - מס' 5

חיזוק על כל פעולה של יהודי פועלת רבות בעולם, ועל כל אחד לכלכל מעשיו במשפט...

כח מעשיו הגיד לעמו - מס' 4

האם ארץ ישראל שייכת לעם היהודי או לא? האם הערבים צודקים שגם הם יכולים לגור בארצנו...

איזהו עשיר? השמח בחלקו! - מס' 3

מעלת הסתפקות במועט וגנות המותרות, כי האדם נברא בלי סוף של רצונות, ואיזה העשיר האמיתי - מי ששמח בחלק שחנן…

זה אלי ואנוהו - מס' 70

היופי שבמצוות זהו ההידור שיש בכל מצוה, היופי החיצוני וההידור הפנימי.