הרצאות אחרונות

מעבדות לחרות

נושא: יהדות
רק מי שהוא עבד השם הוא בין חורין אמיתי.

להתקרב אל השם

איך לזכות להתקרב אל השם ע"י הקרבה עצמית.

להרים את הראש

נושא: עידוד
מעלת ההתרוממות וההתנשאות בעבודת השם בכלל הגאווה היהודית.

חג פורים

חג הפורים והגילוי שבמגילת אסתר, והשמחה האמיתית שמסתתרת מאיתנו.

לתת ולקבל

נושא: עידוד
מעלת ההקרבה והתגברות על נסיונות קשים בדורינו וההקרבה שלנו.

לא דומה מאה למאה ואחד

נושא: עידוד
דבקות בה', מעלת היהודי אשר זכה ובכל תנועה זוכר את השם.

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה