הרצאות אחרונות

כח מעשיו הגיד לעמו

נושא: יהדות
האם ארץ ישראל שייכת לעם ישראל או לא, והאם הגוים צודקים שהם גרו לפנינו...

מעלת השמחה

נושא: עידוד
השפעת ההתחזקות בשמחה על הרוחניות והגשמיות בעבודת הבורא.

לברוח אל הקבה

איך למצוא את הדרכים המובילים אל השם ולעבודו בלב שלום...

דין הבורא

עומק הדין של האדם בעולם הזה ובעולם הבא כלפי הקדוש ברוך הוא.

תמרור לפניך

כל חיי האדם מוצבים לפניו תמרורים שמצייתים לו מה לעשות... כמו שיודעים שתמרור מציל חיים, כך גם ההזהרות בתורה והקללות…

לומר תודה

נושא: עידוד
דרשה חזקה בנושא הכרת הטוב. כמה אדם צריך להודות לבורא העולם, על כל הטובות שעושה עימנו בכל יום ויום...

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה