דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 968
 • הדפס
 • דוא"ל

יראת הרוממות

קרבנו

שלישי, 11 אוגוסט 2015 09:24
יראת הרוממות

לאדם המבחין במיליון דולר מונחים על הרצפה, ישנה 'בחירה' האם להתכופף ולקחת את הכסף או להתעלם ממנו. אך למעשה אפילו אם הוא סובל מלומבאגו הוא יתכופף ויחטוף באחת את הכסף. אז מהו ביאור הדברים? האם יש לאדם בחירה או לא?!

הגמרא במסכת שבת דף ל"א ע"ב מספרת על רב סימון ורב אלעזר שהיו יושבים יחדיו, כשהגיע למקום רבי יעקב בר אחא. פנה רבי אלעזר לרבי סימון ואמר לו: "הבה נקום מלפני רבי יעקב בר אחא מפני שהוא גברא דחיל חטאין וירא שמים". אמר רבי סימון לרבי אלעזר: "הבה נקום לכבודו מפני שהוא בר אורין ותלמיד חכם גדול".

 


פנה שרבי אלעזר שוב לחברו ואמר לו" "אני אומר לך הבה נקום מלפניו מפני שהוא ירא שמים ואתה אומר לי שנקום מלפניו מפני שהוא תלמיד חכם?!"
כיצד הנך משווה בין הדברים?! הרי נאמר בפסוק "יראת ה' היא אוצרו". יראת שמים היא האוצר של האדם. תורה בלא יראת שמיים אינה שווה דבר.

 


שלמה המלך אומר: "סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם". כל מטרת חיי האדם היא על מנת להיות ירא שמיים. בשביל זה האדם נוצר ובשביל זה הוא חי. להיות ירא שמיים פירושו של דבר, שכל מוחו וגופו של האדם משועבדים לקב"ה. שהאדם לא יעז לעשות כל פעולה אפילו פשוטה וקטנה מבלי רצון ה'. שכל איבריו וגידיו יהיו מוקדשים ומקודשים לרצון הבורא יתברך. יראת שמים פירושו של דבר שהאדם מגיע, כביכול, למצב בו הוא מבטל את יכולת הבחירה שלו.

 


נשאלת השאלה: אם כן, כיצד ניתן לומר כי יש לאדם יכולת בחירה בטוב או ברע?

 


התשובה היא שלאמיתו של דבר האדם יכול לחשוב ולהחליט האם הוא מעוניין לעשות מצווה או לעבור עבירה. אולם לאמיתו של דבר הוא מוכרח לבחור בטוב.
למה הדבר דומה?
לאדם שמתלבט האם להפסיק את נשימתו? מבחינה טכנית האדם שולט בגופו והוא יכול לעשות להפסיק לנשום על פי רצונו, אך לאחר מספר שניות הוא יתחיל להחליף צבעים ויאלץ להמשיך לנשום באופן סדיר. אם הוא בכל אופן יצליח להתאפק ולא לנשום, הוא יאבד את הכרתו תוך שניות ספורות ואז הוא יהיה במצב של 'בכי רע' ולא 'בחירה'.

 


לאדם ישנה 'בחירה' האם להכניס את ידו לתוך אש בוערת. מבחינה טכנית הוא יכול לעשות זאת. הוא יכול גם לגעת בכבל חשמל חשוף, אך אדם שפוי לעולם לא יעשה את הפעולות הללו.
לעומת זאת, לאדם המבחין במיליון דולר מונחים על הרצפה, ישנה 'בחירה' האם להתכופף ולקחת את הכסף או להתעלם ממנו. אך למעשה אפילו אם הוא סובל מלומבאגו הוא יתכופף ויחטוף באחת את הכסף.
אז מהו ביאור הדברים? האם יש לאדם בחירה או לא?!

 


התשובה היא: בוודאי שיש לאדם בחירה, אך מוטל עליו להביא את עצמו למצב של הבנת תפקידו בעולם עד שממילא יהיה מוכרח לבחור בטוב.

 


"אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה'".  האדם הרוצה להגיע ליראת שמיים, עליו לחפש אחריה כמו כסף, לשאוף להיות ירא מאחד יחיד ומיוחד, לרצות להגיע ליראה מפני בעל הבירה אדון הכל! להגיע להרגשה ברורה שלא יתכן שיציר חומר אשר גווייתו כאבק דק יבוא ויעשה משהו נגד רצונו של מלך מלכי המלכים.

 


 אדם צריך לשאוף להגיע ל'יראת הרוממות' ולא רק ל'יראת העונש'. 'יראת העונש' זו יראת שמיים בדרגה נמוכה המכונה בזוהר הקדוש: "יראה רעה דא רצועה לאלקאה לחייביא". זו יראה של אדם שאינו מבין את גדולת הבורא וחושש לעשות עבירות רק משום העונש.

 


 ניתן לדמות את יראת העונש ליראה של ילד קטן החושש להכניס את אצבעו לשקע חשמלי, כי הוא יודע שאביו יעניש אותו אם יעשה זאת. הילד עדיין אינו מבין שאם יכניס את ידו לשקע החשמל, אביו כבר לא יצטרך להעניש אותו.
אולם אם נבוא לאותו ילד לאחר שנים ונאמר לו: "אתה זוכר שכשהיית קטן, אבא שלך לא הרשה לך לנגוע בחשמל. כעת אבא שלך כבר לא פה ואתה עומד ברשות עצמך. הנה, סוף סוף, אתה יכול לגעת בחשמל באופן חופשי!"

 


אין ספק שאותו אדם לא יחשוב אפילו להיענות להצעה. אמנם כשהוא היה ילד הוא נזקק לעונש כדי להימנע מהמעשה הזה, אולם עתה לאחר שהוא גדל, הוא מבין מעצמו שהמעשה הזה אינו נכון. זו 'יראת הרוממות', שבה האדם אינו עובר את  העבירה כי הוא יודע כי המעשה אינו ראוי.

 


'יראת הרוממות' זו מדרגה גבוהה שמשמעותה לפחד מהדר גאונו של הקדוש ברוך הוא.

 


הבה נתאר לעצמנו כי אנו עומדים מול הבבא סאלי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, שבוחן אותנו בעיניו הטהורות. אנו עומדים בדחילו ורחימו, רועדים מפחד והתרגשות, מחכים למוצא פיו.
למה אנו רועדים? האם הוא למד 'אומנויות לחימה'? הרי הרב הוא זקן מופלג, שבקושי מסוגל לזוז, ממה יש לפחד?

 


זו היא 'יראת הרוממות'. אנו לא מפחדים שהוא יסב לנו צער או יזיק לנו, אנו יראים מהעוצמה הרוחנית ומהידיעה שאנו ניצבים מול אדם גדול.

אהבתם? תנסו גם את אלו

השאר תגובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה