דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1092
 • הדפס
 • דוא"ל

לזכות בדין

קרבנו

ראשון, 20 ספטמבר 2015 12:10
לזכות בדין

עיקר העבודה של הימים האלה היא כמו שאומר הנביא: "דרשו השם בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב"  ממש כמו שאמרנו, דרשו ה' לדרוש ולבקש, להילחם כדי להשיג קרבת ה', ולא ללכת במאסר ההרגל.

"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל ויאמר אליהם בן מאה וכו'. בהמשך הפרשה בפסוק ט' כתוב: "ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון הברית ואל כל זקני ישראל". רש"י הקדוש בסוף פרשת כי תבוא פרק כט' פסוק ג' אומר: "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה", אומר רש"י שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב בפרשת וילך: "ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי".

 

באו כל ישראל לפני משה ואמרו לו, משה רבינו אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה ונתנה לנו ומה אתה משליט את בני שבטך עליה? ויאמרו לנו יום מחר, לא לכם ניתנה לנו ניתנה ושמח משה על הדבר הזה ואמר להם היום הזה נהיית לעם. היום הזה הבנתי שאתם דבקים וחפצים במקום.

 

ודברים אלו של רש"י הקדוש קילורין לעיתים ממש הבה נתבונן בדבריו הקדושים מה נתן למשה רבינו  עליו השלום הבנה שאכן יש להם לב לדעת ועיניים לראות. היה זה אותו יום שראה שלא מקיימים את התורה רק כמצוות אנשים מלומדה, מכיוון שאין ברירה, בגלל שכפו עליהם הר כגיגית, לא! הם פשוט אהבו אותה. פשוט נלחמו עליה וזעקו מקירות ליבם, ששייכת היא להם שייכות גמורה ואינם מוכנים לוותר אפילו על אות אחת שבה. והדברים האלה מדברים בעד עצמם והם כל כך מתאימים לימים הללו עשרת ימי תשובה, בין כסה לעשור שהם זמן וימי תשובה לכל. 

 

מה למעשה עיקרי התשובה שצריכים אנו לעשות? זה במצוות אנשים מלומדה שלנו שזה מראה שאנחנו לא עושים את הדברים מאהבה ומשמחה, לא. אלא  הרגל הרגל והרגל. אבל אין לנו לכאורה קשר אמיץ לדברים עיקר העבודה של הימים האלה היא כמו שאומר הנביא: "דרשו השם בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב"  ממש כמו שאמרנו, דרשו ה' לדרוש ולבקש, להילחם כדי להשיג קרבת ה', ולא ללכת במאסר ההרגל.

 

אלה למעשה המילים הראשונות הפותחות את הפרשה "וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל" פירוש: "וילך משה"- משה כל הזמן הלך והלך והתקדם בעבודת ה' יתברך. "וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל"- זה מה שאמר לכל ישראל תראו אותי ותלמדו ממני איך אני כל ימי הלכתי והוספתי עוד ועוד ועוד בעבודת השם יתברך. ולא נחתי ולא שקטתי, בשביל זה נעשיתי משה רבן של כל ישראל.


וזוהי למעשה העבודה הגדולה של הימים הנוראים הללו אבל בל נשכח גם את העבודה השנייה שאנו צריכים לה ביותר לקראת יום הכיפורים עבודת המידות ותיקון כל העניינים שבין אדם לחברו, כמו שכתב מרן בשולחן ערוך "עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שילך ויפייסנו". 

 

כולנו יחד נתחזק בדרים הללו וגם בזה נקבל על עצמינו לא רק לבקש מחילה מהחבר אלא נקבל על עצמנו שמהיום והלאה ניזהר בכבוד חברינו, נשתדל תמיד רק להיטיב עם הבריות ונזכור שכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים. נרבה תמיד במעשה צדקה וחסד ונתרחק מכל מיני לשון הרע ורכילות ואז וודאי על ידי כל הדברים הללו מלבד שנזכה על ידם לשנה טובה ומבורכת ולגמר חתימה טובה עוד על כולם, נזכה להיות עבדים נאמנים להשם יתברך וככתוב "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" אמן כן יהי רצון. שבת שלום וגמר חתימה טובה.

אהבתם? תנסו גם את אלו

110 תגובות

השאר תגובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה