דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 2218
 • הדפס
 • דוא"ל

הדרך לזכות בשכר מיוחד מהקדוש ברוך הוא

קרבנו

רביעי, 13 אפריל 2016 11:55
הדרך לזכות בשכר מיוחד מהקדוש ברוך הוא

הקדוש ברוך אינו מקפח שכר ברייה שבעולם

 

 

כשאדם מעניק לרעהו דבר מה, הרי שהוא קונה את ליבו ואהדתו של חברו. בבוא היום, כשהוא עצמו יזדקק לעזרה, אותו חבר ישמח לסייע לו בכפל כפליים. ביחסי גומלין בין רעים, אדם מוכן להעניק לרעהו על אף שאינו בטוח במאת האחוזים שחברו הוא איש נאמן, ועל אף שיתכן שחבר זה נמצא היום כאן ומחר הוא יהיה בקבר.

 


ואם אדם מוכן להעניק לרעהו וסומך על כך שבבוא היום יקבל את גמולו, קל וחומר שעליו להבין שאם ייתן מעצמו ויקריב למען ה', יזכה בבוא העת לקבל גמול ראוי על מעשיו הטובים.

 


הקדוש ברוך אינו מקפח שכר ברייה שבעולם. אפילו בעלי החיים קיבלו את שכרם בעבור מעשיהם הטובים. חז"ל אומרים שהכלבים זכו לשכר מיוחד על מעשיהם הטובים, כפי שנאמר בפסוק: "ובשר בשדה טרפה לכלב תשליכון אותו" (שמות כ"ב ל') - אדם שיש לו בשר נבלה או טרפה, מצווה להשליך אותו לכלבים.

 


מפני מה זכו הכלבים לשכר זה?

 


מבארים חז"ל שבשעה שבני ישראל יצאו ממצרים, הכלבים לא חרצו את לשונם ולא נבחו כנגדם. משום כך זכו הכלבים לשכר עצום. לאורך כל הדורות הם מקבלים את בשר הטריפה.

 


גם החמורים זכו לשכר מיוחד, כפי שנאמר בפסוק: "ופטר חמור תפדה". מסבירה הגמרא בבכורות דף ה' ע"ב, מפני מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? מפני שכשיצאו ישראל ממצרים, הוביל כל אחד מהם עימו תשעים חמורים לובים שנשאו על גבם את אוצרותיו.

 


אומר הקדוש ברוך הוא: אתם סחבתם את האוצרות של בניי, לפיכך ראויים אתם לשכר, שתהיו קדושים בקדושת פטר חמור.

 בורא העולם אינו משאיר בעולם דבר לא פתור או לא מושלם. כשהקדוש ברוך הוא בא להוציא את ישראל ממצרים, הוא פונה למשה רבנו ואומר לו: "דבר נא באזני העם ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב וניצלתם את מצרים", (שמות ג' כ"ב).

 


מקשים חז"ל: מדוע נאמר בפסוק "דבר נא", מדוע צריך הקדוש ברוך הוא לדבר בלשון תחנונים?

 


מבארים חז"ל שהקדוש ברוך הוא פנה למשה והתחנן אליו שידבר באזני בני ישראל שייקחו את כספם של המצרים, מפני שהבטיח לאברהם בברית בין הבתרים: "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול", (בראשית ט"ו ג). ועכשיו בעת יציאת ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא דואג ומתחנן למשה בשביל למלא את הבטחתו וכדי שלא יאמר אותו צדיק, הלוא הוא אברהם אבינו, "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" קיימת בהם, "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" לא קיימת בהם.

 


נמצאנו למדים עד כמה הקדוש ברוך הוא שומר את הבטחתו לישראל ונאמן לשלם שכר טוב ליראיו ולשומרי מצוותיו.

 


בורא העולם לא נשאר חייב לאף אחד. ההשקעה הכי בטוחה בעולם היא ההשקעה אצלו. צ'ק של הקדוש ברוך הוא לעולם לא חוזר. לעולם לא תשמע ממנו שכרגע הוא לא יכול לסייע לך, משום שבדיוק כעת הוא תקוע עם בעיות של 'תזרים מזומנים'.

 


בן אדם נמצא היום כאן ומחר בקבר. יתכן שהיום הוא יכול לעזור לך, אך מחר, עם כל הרצון הטוב, הוא לא יוכל להואיל בדבר, או משום שלא יהיה לו או משום שהוא עצמו לא יהיה יותר. האדם תלוי בפגעי הזמן ובגזירתו של מי שאמר והיה העולם. יתכן שיוכל להחזיר לך טובה ויתכן שלא. לעומת זאת, הבורא יתברך שהוא בעל הבית ופטרונו של עולם, אינו נשאר חייב לאף ברייה בעולם, ולו הקטנה ביותר.

אהבתם? תנסו גם את אלו

השאר תגובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה