דבר הרב

(4 הצבעות)
 • צפיות: 1217
 • הדפס
 • דוא"ל

דרישת שלום מהקב"ה

קרבנו

רביעי, 20 יולי 2016 10:02
דרישת שלום מהקב"ה

כיצד זוכים לקבל דרישת שלום חמה מהבורא יתברך!!!

"וידבר ה' אל משה לאמר פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי וכו' לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום, והיתה לו ולזרעו אחריו, ברית כהונת עולם, תחת אשר קנא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל" וכו' פינחס בן אלעזר רואה מעשה ונזכר הלכה שכל הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו ח"ו. ראה ונתעורר לקנא קנאת ה', ובזה למעשה זכה זכות עצומה להציל את כל כלל ישראל, מכיליון חרוץ ח"ו, על ידי שלא היה אדיש למצב, ונתעורר להתגבר כנגד כל הסיכויים, שאפי' שנמצאים שם כל גדולי ישראל, ובראשן משה רבינו עליו השלום. ואפי' שאף אחד לא עושה כלום, קיים מאמר חז"ל "במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש" ועל ידי כך זכה בדרישת שלום חמה מאת השי"ת, ברית שלום וכהונת עולם. כך גם אנו צריכים לדעת להיות ערניים לכבוד שמיים, היום בימינו כמה אפשר לו לכל יהודי ויהודי לקנא לכבוד שמים, על ידי שיכאב את כאבו של השי"ת ויצטער בצער השכינה, ששכינתא בגלותא על צער בניה הנופלים ברשת היצר הרע ולגיוניותיו. שאינם יודעים בין ימינם ושמאלם, ולא ראו מאורות מימיהם, מאורות התורה ומצוותיה.

 

למעלה ממליון וחצי ילדים שאינם יודעים מה זה "שמע ישראל", אינם מכירים את זהותם ויהדותם, וחושבים שח"ו שככל הגויים בית ישראל. וכמה מבחורי ישראל שלא טעמו טעם תורה, שאינם מכירים את התפילין, ואת השבת. כמה בנות ישראל שאינם יודעים צניעות מהי, ואותו יהודי שמתעורר על כבוד שמים, ועושה פעולות כאלה ואחרות, כדי לחזק יסודות הדת והאמונה, ומוסר נפשו בשביל זה. לא כל אחד יודע ויכול למסור שיעורי תורה. יש אדם שהשי"ת זיכהו בלשון לימודים, שיש לו כושר דיבור נפלא לקרב ליבותיהם של ישראל לאביהם שבשמים, אבל לא כל אחד זוכה לכך. אבל בוודאי שאתה יכול לדאוג לחבריך, ולאשתו ובני ביתו, שיבואו לשיעורי תורה. לשלוח אותם לסמינרים כדי שיתקרבו לצור מחצבתם. זהו האדם שכואב ודואג ומצטער בצער השכינה. זהו האדם שהשי"ת אומר לו הנני נותן לו את בריתי שלום. והדברים קל וחומר, ומה פינחס בן אלעזר שהרג אדם מישראל, ועל ידי כך הציל את כלל ישראל. אדם שלא הורג אף אדם, אלא אדרבה מחייהו בדברי תורה ויראת שמים טהורה, על אחת כמה וכמה. לכן אחים ואחיות יקרים, בואו ונזכה בזכות עצומה של ד"ש מהקב"ה. דבר שבכל הדורות היה הרבה יותר נדיר, היום בימינו מצוי ומצוי בשפע. רק לחזק, רק לפעול, השטח מלא מלא בעבודת קודש, בזיכוי הרבים אין קץ. ולכן לא נותר לנו אלא לרצות ולדעת שאם אנחנו לא נעשה, אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. צא ולמד ממה שנאמר בפסוק "אחד היה אברהם", ומה בא פסוק זה ללמדנו, וכי איננו יודעים שאברהם זה אחד. אלא שאעפ"י שהיה אדם אחד, כנגד כל העולם, והוא מעברו השני. כולם היו עובדי עבודה זרה, והוא לא אמר מי אני, ומה כוחי כנגד כל העולם, מה אני יכול לשנות עולם שלם? לא ולא.

 

לא אמר כך, ואפי' לא חשב כך. אלא פעל ועמל ללא לאות לחזק ולהשיב רבים מעמו. וכמו שאומר רבינו הרמב"ם זיע"א אלפים ורבבות הכניס אברהם אבינו תחת כנפי השכינה. ממנו נראה, וכמוהו נעשה. לא נייאש את עצמינו בדברי הבל. אלא נדע שגדול כוחנו ורבה עוצמתנו, בתור פרט, כל פרט ופרט בפני עצמו. כל יהודי ויהודיה בפני עצמו, כחם גדול לפעול. וכל שכן שכוחנו גדול ככללי. לכן אחים ואחיות יקרים, אל לנו לזלזל בעצמנו בכוחנו ובאמונתנו. כל איש יאזור כגבר חלציו, והחלש יאמר גיבור אני, לעשות רצון אבינו שבשמיים. שזהו וודאי רצונו הגדול ביותר "שובו אלי ואשובה אליכם" יהי רצון שנזכה בקרוב לגאולה שלמה ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב אכי"ר. שבת שלום ומבורך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

השאר תגובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה