דבר הרב

(3 הצבעות)
 • צפיות: 1477
 • הדפס
 • דוא"ל

מהי התפילה המקובלת לפני ה'?

הרב רפאל זר

חמישי, 15 ספטמבר 2016 11:41
מהי התפילה המקובלת לפני ה'?

יש לדעת כיצד לכוון בתפילה באופן הנכון, מכיון שהכוונות והרמזים העמוקים משולים לכלי נשק בעל כח אדיר. וכפי שילד המשחק באקדח צעצוע ויורה לכל הכיוונים, אינו מועיל מאומה, כך אדם שאינו יודע כיצד לכוון, אין בכוונותיו ממש.

 

 

נאמר בפסוק: "הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברינה נשא אלומותיו", (תהילים קכו ו). בפסוק זה מתאר דוד המלך אדם ההולך בשדהו וזורע בדמעות, כשהוא הולך ובוכה מחשש שכל עבודתו תעלה בתוהו ומשדהו לא יצמח מאומה. אך כאשר התבואה עולה וגדלה, הוא שב לביתו ברינה ונושא את האלומות הרבות שצמחו כתוצאה מעמלו.

 


והנמשל לכך הוא שאדם העמל לתקן מידותיו ומעשיו, הולך ובוכה מחשש שמא פעל מעט מידי ולא יעלו לו מעשיו. אך בעתיד, כשיעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, הוא יראה כי אלומות רבות צמחו לו ומעשיו נחשבים לאין שיעור אצל הקדוש ברוך הוא, ואז יאמר עליו: "בא יבוא ברינה".

 


אנו מסתכלים על התוצאה, על ההספק והכמות, אבל הבורא יתברך מודד את הכוונה וההשקעה שהן העיקר במעשי האדם. אוי לו לאדם שיתהלך בעולם כשמחשבות ייאוש בראשו: "מי ומה אני? האם אני יכול להועיל בכלל?"
לעיתים אדם מיואש מעצמו וחושב: "הרי התפילה שלי אינה שווה מאומה, אני רק מתחיל להתפלל וכבר אני אומר 'שים שלום', היכן הייתי כל התפילה? טיילתי בבנק, בנופש, בסידורים ובמטלות שעלי להספיק. המילים התגלגלו מפי באופן אוטומטי, בלא מחשבה וכוונה, בלי ייחוד ודבקות".

 


תוספות במסכת ברכות מביאים: "אומר רבי יוחנן אנא מחזיקין טיבתא לרשאי" - תודה לך ראשי היקר, אומר רבי יוחנן, על כך שאתה זוכר לכופף עצמך בברכת 'מודים'. כשמגיעים ל'מודים' הראש יורד לבד. ואם כך אמר רבי יוחנן, מה נאמר אנו?!

 מובא בשולחן ערוך שאסור לגשת לתפילה כאשר אדם לומד והוא טרוד בדבר הלכה, כיוון שחוששים שתוך כדי התפילה הוא יחשוב על ההלכה וינסה לבאר אותה.
האריז"ל נהג להתפלל באותו בית הכנסת בו התפלל רבי יוסף קארו זצ"ל בעל ה"השולחן ערוך". מידי יום היו מתפללים השניים, כשזה עומד בצדו האחד של בית הכנסת וזה עומד בצדו השני.

 


האריז"ל נודע בכוונות ובייחודים שהיה מכוון, ומשום כך יכולים היינו לסבור כי תפילתו נמשכה שעות ארוכות. אך האמת היא שהאריז"ל נהג לקצר מאוד בתפילתו. הוא היה מסיים תפילת 'שמונה עשרה' תוך מספר דקות וזאת כיוון שחשש שיהרהר הרהורי חולין תוך כדי תפילתו.

 


יש לדעת כיצד לכוון בתפילה באופן הנכון, מכיון שהכוונות והרמזים העמוקים משולים לכלי נשק בעל כח אדיר. וכפי שילד המשחק באקדח צעצוע ויורה לכל הכיוונים, אינו מועיל מאומה, כך אדם שאינו יודע כיצד לכוון, אין בכוונותיו ממש.

 


האריז"ל היה מתפלל בכמה דקות, בהן היה מצליח לעלות לעולמות עליונים ולכוון כוונות נעלות. לעומת זאת, רבי יוסף קארו היה מתפלל מעט יותר באריכות ותפילתו נמשכה עוד מספר דקות. משום כך נהג האריז"ל להמתין לרבי יוסף קארו עד שיסיים את תפילתו ואז היה מסמן לחזן להתחיל בחזרת הש"ץ.

 


באחד הימים, כאשר האריז"ל סיים את תפילתו, הוא לא המתין לרבי יוסף קארו כהרגלו, אלא סימן לחזן להתחיל בתפילה מיד.

 


לאחר התפילה נגשו המתפללים אל האריז"ל ושאלוהו לפשר הדבר. תשובת האריז"ל היתה כי על פי ההלכה יש להמתין לאדם גדול בעת תפילתו, אולם כיום רבי יוסף קארו אינו שקוע בתפילה אלא בעניינים אחרים.

 


כאשר האנשים תמהו מאוד ושאלו כיצד הדבר יתכן ובמה רבי יוסף קארו שקוע, השיב להם האריז"ל כי רבי יוסף שקוע בסוגיה מסוימת וציין איזו סוגיה. המתפללים שהשתוממו לפשר העניין פנו לרבי יוסף קארו ושאלוהו מדוע התעכב היום בתפילתו. למרבית הפלא, השיב להם רבי יוסף קארו כי היה שקוע בפלפול בסוגיה אותה ציין האריז"ל.

 


זוהי מעלתם של גדולי עולם - גם כאשר בפעם מיוחדת ונדירה הם חושבים מחשבות אחרות בתפילה, הם חושבים על סוגיות בהלכה! אלו הם 'צרות של עשירים'!

 


מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל כתב שאדם השקוע בלימוד התורה ורוצה להתפלל, לא יתפלל מתוך לימוד של דין, כדי שלא יהרהר בהלכה, אלא יתפלל מתוך דברי תורה של נחמה, כגון "אשרי יושבי ביתך", שהם דברים מעניין התפילה.

אהבתם? תנסו גם את אלו

השאר תגובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה