דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 850
 • הדפס
 • דוא"ל

מי עתיד לצחוק בעולם הבא?

הרב רפאל זר

חמישי, 01 דצמבר 2016 12:26
מי עתיד לצחוק בעולם הבא?

"ויזעק זעקה גדולה ומרה" מה קרה לך עשיו, פתאום אתה כן עושה חשבון לרוחניות? פתאום אתה מייחס חשיבות כה רבה לברכתו של יצחק, אתה נבהל מכמה פטפוטי מילים של איזה סבא זקן שמברך? מה קרה לך עשיו?!


 

 

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק וכו', ויזד יעקב נזיד ויבא עשיו מן השדה והוא עייף, ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנכי על כן קרא שמו אדום, ויאמר יעקב אל עשו מכרה כיום את בכורתך לי ויאמר עשיו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה וכו', ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה". הנה לנו דוגמא קלאסית לאדם שמבזה את הקדשים, אדם המבזה כל קדוש ויקר שמסתכל על דברים רוחניים כעל דברים בטלים, דברים שאין בהם כל תועלת. ומוכן הוא להחליף בכורה קדושה וקרובה להשי"ת, עבודה בבית המקדש, על נזיד עדשים. על הנאה רגעית, על תאווה שאין בה ממש, רק עברה את בית הבליעה, עברה לה את החייך ופסקה הנאתה.

 

ועם כל זאת, אולי אחרי שאכל העשיו הזה ויסיים תאוותו אולי יתעשת? אולי יבין את טעותו? אולי ינסה לבקש על נפשו מיעקב ויאמר לו שהיה אנוס מחמת שאחזו בולמוס של רעב. ואולי יעקב ירחם ויבין ויסכים לבטל את המכירה הנוראה הזאת?! אבל לא ולא. לא אחד כמו עשיו יראה עצמו כטועה אלא אדרבה ואדרבה, עוד בועט, עוד מזלזל ביעקב. איך הסכים להחליף סיר מלא בעדשים אדומים מלא בתאווה גדולה, תאוות אכילה, באיזה דבר שנקרא בכורה. ולכאורה אין בו שום תועלת "ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה", עוד בז הוא לבכורה. אבל בואו רק רגע נציץ על פניו של זה שאך לפני רגע בז לבכורה, בז לדברים שבקדושה, איך בגיל ששים ושבע שנה פורץ הוא בבכייה גדולה.

 

וכמו שמתארת לנו התורה בפסוק "ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאוד". אוי ואבוי, על מה זועק עשיו? מה קרה? פשוט מאוד, הוא מכר את הבכורה, וממילא ביחד עמה מכר גם את הברכות, כי הברכה מגיע לבכור. וכאן הוא כבר מאבד שליטה, "ויזעק זעקה גדולה ומרה" מה קרה לך עשיו, פתאום אתה כן עושה חשבון לרוחניות? פתאום אתה מייחס חשיבות כה רבה לברכתו של יצחק, אתה נבהל מכמה פטפוטי מילים של איזה סבא זקן שמברך? מה קרה לך עשיו?!

 

אלא וודאי שבסתר לבו של כל אדם מסתתרת לה האמת אחר כבוד, והיא חבויה לה בעמקי הלב פנימה, וכשהיא פורצת אז היא פורצת במלוא עוזה ובמלוא כוחה, כאן הוא רגע האמת. כן אחים יקרים, כך הם פני הדברים, צוחק מי שצוחק אחרון. אדם בעולם הזה יכול לצחוק מקדושה ח"ו אבל ותשחק ליום אחרון, הצוחק האמיתי זה רק אותו אחד שצוחק בסופו ביום אחרון דהיינו בעוה"ב, שם מקום השחוק, שם מקום האמת, שם יהיו הרבה שכאן צחקו אבל שם הם יזעקו זעקה גדולה ומרה, כשיראו מה הם החליפו במה. איך החליפו עולם נצחי בעולם חולף.

 

שם יפגשו את אותם אנשים שכביכול בעולם הזה היו נמוכים מהם, לא היו מהעשירון העליון, ולא היו מכובדים ביותר, אלא נמוכים מהם הרבה. אבל שם למעלה בעולם הבא, יהיו אלה הרבה הרבה למעלה מהם. ואז יבכו ויבינו את טעותם המרה והנוראה. לכן אחים יקרים בוזו כסף בוזו זהב, בואו ונבין את מטרת בואנו לזה העולם, בואו נלמד דרך חיים מאבות העולם אברהם יצחק ויעקב הקדושים, בואו נתרחק מדרכו של עשיו הרשע, הוא וכל הדומים לו, המוכנים למכור נצח בעבור נזיד עדשים.

 

הבה ונטה שכמנו לסבול עולו של עולם הזה, ונטרח בכל כחנו ומאודנו למען חיינו האמתיים חיי הנצח בעולם הבא, נלמד תורה ביגיעה עצומה ונתפלל לאבינו שבשמים מקירות הלב. בפרט עכשיו בצוק העתים שעת צרה היא ליעקב, אחרי השריפות הנוראות, וכמה יהודים צדיקים שנשארו ללא קורות גג. נחזור בתשובה שלימה ונבקש מאבינו שיאמר די לצרותינו ונזכה לגשמי ברכה אכי"ר.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 30 יוני 2014 18:31

  חג חנוכה

  מיהם מכבים ומיהם היוונים ולמי באמת אני שייך?!…
 • חמישי, 23 יולי 2015 13:59

  סימן תוכחה

  הקב"ה מוכיח אותנו ואנו רדומים...
 • חמישי, 01 ינואר 2015 10:59

  דיני ריצה בשבת

  דיני ריצה בשבת, מודע אסור לרוץ בשבת? ומתי…
 • ראשון, 03 יולי 2016 11:38

  כז' סיוון | 3.7.16 | בלי להבין

  כל מהותו של יהודי הוא לעשות בלי להבין...
 • שני, 30 נובמבר -0001 02:00

  חירות אמיתית

  יש לנו מדינה, אבל האם יש לנו חירות?…
 • רביעי, 22 יוני 2016 14:37

  אל תשפוט אותי

  אסור לאדם לשפוט שום אדם, וכל שכן שום…
השאר תגובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה