דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 2704
 • הדפס
 • דוא"ל

לזכות לילדים צדיקים בזכות רבי שמעון בר יוחאי

הרב רפאל זר

חמישי, 11 מאי 2017 08:27
לזכות לילדים צדיקים בזכות רבי שמעון בר יוחאי

חייבים אנו להוסיף ולהתפלל להשי"ת שישמור את ילדינו מכל דבר רע, ויתן בלבם אהבתו ויראתו, אהבת תורה ויראת שמים טהורה

 

 

"וידבר ה' אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו" וכו'. אומר רש"י הקדוש: מהי הכפילות אמור ואמרת? הרי מספיק היה לכתוב אמור אל הכהנים. או ואמרת אל הכהנים לנפש לא יטמא בעמיו. אלא מסביר רש"י הקדוש, "אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים" פירוש: שצריך להזהיר את הגדולים אזהרה על ילדיהם הקטנים, שלא יטמאו למתים.

 

וזה וודאי אזהרה לכולם להזהיר גדולים על הקטנים, שההורים מוזהרים על ידיהם הקטנים שלא יבואו לידי איסור, שאם לא שומרים עליהם העבירה חוזרת עליהם. ולכן האב מברך ביום בר המצווה של בנו, "ברוך שפטרני מעונשו של זה" (בלי שם ומלכות). שהכוונה היא שעד ליום בר המצווה של בנו היה חייב עליו אביו, אבל מיום זה שהגדיל הבן ונעשה איש מחוייב במצוות מצד עצמו, אביו פטור עליו.

 

ומכאן נקח לעצמינו מוסר ולקח שנשמור ילדינו מכל משמר, שיאכלו רק דברים כשרים, ויברכו על מה שאוכלים. ונזהירם בכל איסורי שבת. ולא ישמע על פיהם חס ושלום דיבור נבלה, או קללה, או שבועה, או שקר, חוצפה ולשון הרע. "כי חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". ועם כל הזהירות והשמירה חייבים אנו להוסיף ולהתפלל להשי"ת שישמור את ילדינו מכל דבר רע, ויתן בלבם אהבתו ויראתו, אהבת תורה ויראת שמים טהורה. ועוד צריכים להוסיף שמירה על שמירה, לבל יתחברו לחברה רעה, ולהסביר בנועם כמה חברים רעים יכולים להזיק ולקלקל, שאפי' בתוך בית הספר עלולים להיות ילדים לא טובים, ולהתרחק מהם ולא להתחבר אליהם בשום פנים ואופן.

 

ואומר הרמב"ן זיע"א שמה שכתוב "אמור ואמרת" זה בא לומר לנו, להגיד ולחזור ולהגיד, כי לפעמים אנחנו אומרים לילדים ומזהירים רק פעם אחת ומתייאשים. אבל האמת היא שצריך לומר ולחזור ולומר עד שיכנסו הדברים בליבו של הילד, ויטמעו בו ויהיו חלק מאישיותו. וזהו "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך".

 

ועוד להזהיר גדולים על הקטנים, מצווה אותנו התורה שהזוהר של הגדולים יהיה על הקטנים. שכאשר האב או האם נזהרים מדיבור רע, וממנהגים רעים, וודאי שזהו הדבר הגדול והבסיסי ביותר בחינוך. שהילד מסתכל כיצד הוריו נוהגים, וכך הוא מנסה לחקות אותם. ועוד להזהיר גדולים על הקטנים, שהזוהר של הצדיקים גדולי הדורות, הנביאים והתנאים, האמוראים והסבוראים, הגאונים והראשונים והאחרונים, בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך".

 


והנה שבת זו נצבים אנו לקראת ההילולא הגדולה של התנא הקדוש רשב"י זיע"א. כמה צריך אנו להחדיר לילדים את גדלו ואת אישיותו הרמה של רשב"י ובנו ר' אלעזר, על שקידתם העצומה בתורה, ולמה זכו הם וכל הצדיקים בזכות לימוד התורה. ולא להתמקד רק במדורות ובמנגלים, שבזה למעשה מפספסים את עיקר גדולת היום הקדוש, יום ל"ג לעומר.


נדע בנפשנו שאם אין גדיים אין תיישים. ודע שהקטנים הללו הם הגדולים של הדור הבא, אם לטוב ואם למוטב ח"ו. או שיהיו גדולי דור, או שח"ו יכולים להגיע לדיוטא התחתונה, והכל באחריותכם הבלעדית, נדע שכל העולם הבא שלנו תלוי בעתיד ילדינו. ישמע חכם ויוסף לקח, וירחיק ילדים מהאינטרנט הטמא, ומהאייפונים ומכל מרעין בישין. ואז יזכה בעזהי"ת לגידולי קודש צדיקים וצדקניות אכי"ר.

אהבתם? תנסו גם את אלו

השאר תגובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה