דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 264
 • הדפס
 • דוא"ל

פתחו לי פתח

הרב רפאל זר

רביעי, 30 אוגוסט 2017 13:15
פתחו לי פתח

פיתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אבל שהפתח יהיה ממש כפתחו של מחט, פתח מפולש מקצה ועד קצה, בלי חיספוסים ובלי סתימות. אלא פתח פתוח וחלק עם לב מלא רצון לעשות רצון אביך שבשמיים

 

 

"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה, ולקחת לך לאישה" וכו'. אומרים חז"ל: לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאם לא יתירנה לו הכתוב עתיד לישאנה באיסור. ולכן התירה התורה אשת יפת תואר גויה, ואפילו אשת איש. וכאן רואים אנו יסוד עצום יש אנשים הטוענים "אינני מסוגל" "אינני יכול" "זה ממש קשה" "זה גדול עליי". אבל צריכים לדעת שטענה זו מופרכת מיסודה, כי הנה רואים אנו שדבר קשה שאדם לא יכול לעשותו התורה התירה אותו ולא ביקשה מהאדם לעשות דבר שאינו יכול לקיימו.

 

וכך כותב רבינו יונה גירונדי, זכותו יגן עלינו, בספרו "שערי העבודה" שמעולם לא ביקש הקדוש ברוך הוא מאדם, ואפילו מהאבות הקדושים, לעמוד בניסיון שאינם יכולים לעמוד בו, אלא כל מה שדורשת התורה הקדושה מאיתנו זהו דבר שאנחנו בהכרח יכולים לעמוד בו. ובאמת כל מה שדורש מאיתנו השם יתברך זה רק "כי תצא למלחמה" רק תצא, רק תראה שאתה רוצה. וכמו שלימדונו חז"ל על הפסוק: "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, השם לא יעזבנו בידו לא ירשיענו בהישפטו". בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו ומבקש להמיתו בעולם הזה ובעולם הבא אבל השם לא יעזבנו בידו, אלא הקדוש ברוך הוא עוזרו. אם כן נמצינו למדים שאין אנו המתגברים על יצרנו אלא זה רק בסיעתא דשמייא. כמובן שאנו נותנים כאן את חלקינו, דהיינו שאנו מתאמצים אבל עם כל זה אפילו שאנו מתאמצים במציאות אין אנו יכולים להתגבר לולי עזרת השם יתברך. לכן אחים יקרים, מה כבר נדרש מאיתנו? קצת יותר רצינות, קצת יותר מחשבה, קצת יותר עשייה והנה אנחנו על הסוס כבר מותירים אנו מאחורינו את כל הרע, ומתקדמים אל עבר הטוב הנצחי.

 

 כך נרמז בפסוק הראשון בפרשתנו "כי תצא": "כי" בגימטריא שלושים. דהיינו רומזת התורה בשלושים ימי אלול תצא. פירוש תצא מהשגרה. בחודש אלול צריכים לצאת מהשגרה מההרגלים הרעים ולהכניס בלבנו הרבה רצון טוב ואהבה להשם יתברך לתורה ולמצוותיה, להתפלל יותר בכוונה, לברך ברכות הנהנין יותר בשימת לב מילה במילה, לשים לב יותר לדיבורינו שלא יהיה בהם חס ושלום לשון הרע ורכילות, שקר, שבועות ונדרים חס ושלום. להשקיע יותר ויותר בלימוד התורה, הן בכוחות להוסיף עוד ועוד שעות של תורה והן באיכות יותר ויותר לעמול בעמל התורה. יותר השקעה בשמירת שבת והלכותיה, שימת לב בהנחת התפילין שיהיו מונחות במקומם בין בראש ובין ביד ולא להסיח דעת מהן, ולא לדבר עמם דברים בטלים וכן על זו הדרך תן לחכם ויחכים עוד.

 

בקיצור אחיי היקרים הבה ננצל את החודש הזה עד תום ונדע שכל השקעה ולו תהיה זו ההשקעה הקטנה ביותר, גדולה היא ועצומה, בעולמות העליונים, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. צעד קטן בעולם הזה בעניינים הרוחניים הוא גדול ועצום בעולם הבא. אני לדודי ודודי לי, מבקש מאיתנו הבורא יתברך, תנו לי קצת, רק פתח רק "כי תצא"- יציאה קטנה, פיתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אבל שהפתח יהיה ממש כפתחו של מחט, פתח מפולש מקצה ועד קצה, בלי חיספוסים ובלי סתימות. אלא פתח פתוח וחלק עם לב מלא רצון לעשות רצון אביך שבשמיים ואז וודאי יביט השם יתברך עלינו ויראה את רצוננו הכנה והאמיתי לעשות את רצונו בלבב שלם ובנפש חפצה ויתן לנו סיעתא דשמיא מעל הטבע וכך נזכה להגיע מוכנים לראש השנה מלאים במצוות, תורה ומעשים טובים ונזכה להכתב בספרן של צדיקים וחסידים עם שאר צדיקי עולם לשנה טובה ובריאות אכי"ר

אהבתם? תנסו גם את אלו

השאר תגובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה