הלכות עולם

(1 הצבע)
 • צפיות: 232
 • הדפס
 • דוא"ל

מלאכה בערב שבת

ילקוט יוסף

שלישי, 14 נובמבר 2017 08:40
מלאכה בערב שבת

האם מותר לקנות בערב שבת?  האם מותר לתקן מוצרי חשמל בערב שבת?

 

 

 

* אסור לעשות מלאכה בערב שבת [ובערב יום טוב] מתשע שעות ומחצה ולמעלה, כדי שיעסוק בצרכי שבת, והעושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה, שאף שירויח עתה יפסיד במקום אחר. והוא מזמן מנחה קטנה, שהוא שעתיים וחצי קודם השקיעה, בשעות זמניות. וכל זה כשעושה המלאכה דרך קבע, אבל מותר לעשות מלאכה דרך עראי, כגון תפור כפתור בבגדו, או לתקן ולתפור את בגדו, או בגד חדש לעצמו, וכדומה. אבל סופר סת''ם הכותב ספר תורה או תפילין ומזוזות, אסור לו לכתוב בערב שבת אחר זמן מנחה קטנה, אלא אם כן הוא דחוק לצרכי שבת. ומותר להגיה את הספר תורה שקורין בו בצבור בשבת, ולתקן את הטעויות, גם אחר זמן מנחה קטנה.

 

 

* מותר לכתוב דברי תורה דרך לימודו עד סמוך לכניסת השבת. ואין הבדל בזה בין אם כותב בכתב יד, או אם כותב במחשב. ובפרט אם ימנע מלכתוב יתבטל מלימוד תורה. 

 

 

* יש אומרים שדוקא מלאכה אסור לעשות בערב שבת, אבל פרקמטיא [למכור ולקנות] מותר. ויש חולקים. והמנהג עד שעת הדלקת הנרות ויש להם על מה שיסמוכו. אולם יש לסגור את החנויות מוקדם באופן שהמוכר יוכל להגיע לביתו ולהתכונן לשבת.

 

 

* מלאכת דבר האבד בערב שבת מותרת, עד סמוך לכניסת השבת. והיינו, כל מלאכה שאם לא יעשה אותה עכשיו יפסיד מהקרן. וכן כל מלאכה שניכר שעושה אותה לכבוד שבת, מותר לעשותה בערב שבת אחר זמן מנחה קטנה, וכגון, אם אירע לו קצר חשמלי בביתו, או שנתקלקל לו הפלאטה החשמלית, מותר לתקן השבת. וכן מותר לשטוף רצפות הבית או חדרי המדרגות לכבוד שבת, אפילו בשכר

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • ראשון, 09 נובמבר 2014 14:04

  מסירות נפש

  בפרשת השבוע מוצאים אנו מאורעות ממאורעות שונים, החל…
 • שלישי, 06 ספטמבר 2016 14:05

  לקבל ד"ש חם משמיים

  כיצד יהודי קיבל דרישת שלום חמה מהקדוש ברוך הוא?
 • שני, 30 נובמבר -0001 02:00

  אגואיסט

  עיקר הקרבת הקורבן הוא לב נשבר וההכנעה לפני…
 • רביעי, 09 מרס 2016 10:52

  שני עולמות

  העולם הזה והעולם הבא הם שני ניגודים
 • שני, 30 נובמבר -0001 02:00

  בין אדם לחברו

  דרשה מרתקת מט' באב שנת תשס"ט על כבוד…
 • ראשון, 26 נובמבר 2017 17:26

  להיות איש אמת

  לחיות את האמת באמת
השאר תגובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה