דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1143
 • הדפס
 • דוא"ל

קומי צאי מתוך האפילה

קרבנו

חמישי, 19 פברואר 2015 11:44
קומי צאי מתוך האפילה

אפילו שחטאו עדיין בני הם, אהובי הם, בני אברהם יצחק ויעקב וקח תאמר להם: "ויקחו לי תרומה.." אף פעם אסור להתייאש. אפילו שבנו כל כך נפלא בנייין עצום בקבלת תורה, פסקה זוהמתם ואחר כך נפלו ממדרגתם, עכשיו בדיוק זה הזמן להתחיל בבנייה מחודשת לבניית משכן, בית להשם יתברך. 

"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי" וכו'. אומר ר' לוי יצחק מברדיטשוב זכותו יגן עלינו, בספרו "קדושת לוי" כי אחרי שחטאו בני ישראל בעגל, פסקו מקדושתם וחזרה זוהמתם. כמו שאמרו חז"ל שכשעמדו ישראל על הר סיני פסקה זוהמתם, דהיינו זוהמת הנחש, שהטיל בחווה בחטא עץ הדעת, אבל כאשר עשו עגל מסיכה חזרה זוהמתם. באותו זמן פחד משה רבינו עליו השלום לדבר עם בני ישראל. ראה זאת הקדוש ברוך הוא וציווה אותו: "דבר אל בני ישראל". פירוש: אפילו שחטאו עדיין בני הם, אהובי הם, בני אברהם יצחק ויעקב וקח תאמר להם: "ויקחו לי תרומה.." אף פעם אסור להתייאש.

 

אפילו שבנו כל כך נפלא בנייין עצום בקבלת תורה, פסקה זוהמתם ואחר כך נפלו ממדרגתם, עכשיו בדיוק זה הזמן להתחיל בבנייה מחודשת לבניית משכן, בית להשם יתברך. אחרי שבר כל כך גדול, שקיבלו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע ונלקח מהם, צריך לצעוד קדימה. "דבר אל בני ישראל", דבר איתם, עודד אותם שגם אחרי שבר יש תקומה, אין להישאר בעבר יש לצעוד אל עברו של עתיד מחודש, עתיד טוב יותר עם הרבה לקח מהעבר והרבה הרבה כוח לעתיד. לא כסברתם של אומות העולם, שאחרי חטא העגל עזב הקדוש ברוך הוא חס ושלום את בניו אהוביו, חס ושלום, אדרבה "משכן העדות" – עדות לכל באי עולם שסלח הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל על מעשה העגל. כך עובד ראש של גוי: נפלת? אין לך תקומה יותר, עשית טעות? נגמר. אבל לא כך דעתו של השם יתברך, אלא נפלת? קום! טעית? תתקן!.

 

דווקא כאן רואים את כוחה של התשובה, דווקא דרך חטא העגל, כמאמרם של חז"ל "לא שהיו ישראל ראויים לאותו החטא, אלא להורות דרך תשובה לרבים", אם יחטאו רבים אומרים להם אל תתייאשו הביטו אל מעשה העגל ותראו שתמיד יש דרך תיקון בעולם, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" אפילו אחר מעשה כה נורא. וכן אמרו חז"ל על דוד המלך עליו השלום: "לא היה דוד ראוי לאותו עוון אלא מפני מה חטא? כדי שאם יחטא יחיד יאמרו לו כלך אצל יחיד" זאת אומרת, הנה יש מישהו יחיד שחטא ונתקבל בתשובה. מפרשה זו נלמד יסוד חשוב ובסיסי בעבודת השם יתברך: תמיד יש לך לאן לחזור, תמיד אבא שבשמיים יושב, מצפה וממתין לך שתחזור בתשובה, אפילו אם נפלת בעבירות החמורות שבחמורות "ימינו פשוטה לקבל שבים". אפילו בעקבותיו של חטא כה נורא, חטא העגל, שעד עצם היום הזה משלמים אנו את התשלומים של אותו עוון נורא, כמו שאמרו חז"ל "אין לך פורענות בעם ישראל שאין בה מחטא העגל", עם כל זה מה יצא מחטא העגל שאחריו חזרנו בתשובה? משכן העדות. מזה יצא הדבר הנפלא ביותר שקוראים לו "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" על ידי שעשו תשובת המשקל, דהיינו כמו שכל אחד רץ לקחת זהב כדי לבנות את העגל, כעך כנגד זה "ויקחו לי תרומה", שכל אחד ואחד מעם ישראל יתאמץ בשמחה ובטוב לבב בבחינת נדיב לב, להביא את תרומת הקודש, וכך יבנה המשכן ועל ידי זה יכופר עוון העגל. כך נלמד לעצמינו כנגד כל עבירה שעשינו, נשתדל לעשות תשובת המשקל, וכך נתקן כל עוונותינו, חטאינו ופשעינו ונזכה להשארת שכינה גדולה ויתקיים בנו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ממש. אכי"ר.    

אהבתם? תנסו גם את אלו

השאר תגובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה