מאמרים אחרונים

חיבור לטלוויזיה

הרב! אני לא מאמין.. פתאום יש לי זמן לאישתי, לילדים. מרגיש חופשי 

חסד עם השני

מה השם אלוקייך דורש מעימך?

איך העולם נראה

מה יש באמת בעולם הזה?

אני שונה מכולם

נושא: התבוננות
דע לך, אם האדם נמצא בעיר שכולם רשעים, צריך לעבור לעיר אחרת 

מעלת השתיקה

נושא: מידות
רבותיי, לדעת להתגבר! זרקו לך מילה אל תתנפח מיד 

אין סיבה לגנוב

נושא: מוסר
מה ששלך יגיע עד אלייך 

מי מאמין יותר גדול

נושא: אמונה
הכל מגזרת עליון 

לזכות מהקב''ה לפרנסה

נושא: אמונה
תבטח בבורא עולם על שמטיב איתך 

להיות מאושר!!

נושא: אמונה
תדע לטפח את חלקת אלוקים הקטנה שלך

שוטר פגש את הרב רפאל זר

מה קרה כששוטרים פגשו את הרב רפאל זר?