מוסר

מאמרים אחרונים

ירא שמיים בסתר כבגלוי

נושא: מוסר
אדם צריך להיות ירא שמיים בסתר כבגלוי

הכל מתועד

נושא: מוסר
אין דבר נסתר מפני בורא העולם הכל מתועד...

דתילוני

נושא: מוסר
אדם שחושב שהוא דתי ומתנהג איך שבא לו..

שלא יהיה מאוחר

נושא: מוסר
עלינו להתחזק ולחזור בתשובה לפני שיהיה מאוחר

אמת העולם הבא

נושא: מוסר
תוכחתו של הקדוש ברוך הוא לאדם בעולם הבא

גוג ומגוג

נושא: מוסר
האם המלחמה בדור האחרון היא ע"י נשק וטילים או ע"י משהו אחר?

ללא צלם

נושא: מוסר
עיקר האדם ובפרט היהודי הוא שיש לו צלם של אדם ומי שחוטא יכול להסיר מעליו את הצלם הזה.

אהוב מוסר

נושא: מוסר
אדם צריך ללמוד להקשיב בפרט שטבע האדם לשנות שמוכיחים אותו ומבקרים אותו.

יש לך אוצר

נושא: מוסר
לכל יהודי טמון אוצר גדול בנשמתו רק צריך להסיר את גאוותו ואז יתקרב להשם.

אין סתם

נושא: מוסר
חשוב ללמוד מוסר מכל הקורה אותנו אין אין מקרה בעולם סתם.

סומך על הכשרות

נושא: מוסר
קטע חזק איך אדם משלה את עצמו ובענייני חומר מחפש את הטוב, אך בענייני רוחניות מסתפק בכשר.

לב נשבר

נושא: מוסר
תמיד צריך לזכור שלא מגיע לך כלום, וזה ע'י וחטאתי נגדי תמיד, תמיד לזכור כמה אני חייב.