אמונה

מאמרים אחרונים

השם מוריש ומעשיר

נושא: אמונה
קטע חזק בנושא אמונה בהשם שמוריש ומעשיר משפיל אף מרומם

מפי העליון לא יצא רע

נושא: אמונה
כמה ניסים וחסדים הקב"ה עושה עם האדם, והאדם אינו מודע להם כלל.

הארון נושא את נושאיו

נושא: אמונה
אמונה תמימה שאדם מאמין בהשם זוכה לסייעתא דשמיא שאין הוא צריך להתאמץ כלל, כמו שארון הברית לא הרימו אותו אלא…

שם שמים

נושא: אמונה
כשמזכירים תמיד את השם יש ברכה בכל, ולכן צריך תמיד שיהיה שם שמים שגור בפינו.