התבוננות

מאמרים אחרונים

היכן מסתתרת הברכה?

נושא: התבוננות
היכן נמצאת הברכה של האדם

הלכתי לאזכרה

נושא: התבוננות
אדם הולך לאזכרה בשביל האוכל...

?הכל בגלל עין הרע

נושא: התבוננות
בני אדם מאשימים את כל מה שורה להם בגלל העין הרע...

אריק איינשטיין

נושא: התבוננות
בעולם הבא אין ערך לכל התהילה והפרסום רק למצוות ומעשים טובים

מיהו הגבר?

נושא: התבוננות
קטע חזק בנושא מיהו האדם האמיתי ומה גדולתו

תודה רבה

נושא: התבוננות
אבא שבשמים נתן לאדם פה, למה?... יש אנשים שלא יכולים להוציא חיוך.

כח התורה

נושא: התבוננות
מה כח התורה של בחורי הישיבות שלא מתגייסים לצבא? האם הם יותר נלחמים מאשר החיילים או לא?

מותר האדם מן הבהמה

נושא: התבוננות
מה באמת שונה האדם, ובמה הוא נבדל להיות יותר טוב מן הבהמה, ואולי באמת לבהמה יותר טוב?

להחזיק חזק

נושא: התבוננות
שאדם נופל בגשמיות הוא יודע להאחז בכל מה שיש אך שהנפילה היא ברוחניות הוא מתייאש.

עם נבחר

נושא: התבוננות
מעלת היהודים השונים מן העמים שעושים כרצונם ורק אנו זוכים להיות מובדלים מהם.