תפילה

מאמרים אחרונים

כח התפילה

נושא: תפילה
קטע קצר ומעניין על מעלת התפילה וכוחה לפעול ישועות לנו ולדורי דורות שלנו.