מאמרים אחרונים

רוצה את הרגע

הסתכלות קדימה כמה קטנה רגע של הנאה גשמית לעומת הנאה רוחנית.

כח התפילה

נושא: תפילה
קטע קצר ומעניין על מעלת התפילה וכוחה לפעול ישועות לנו ולדורי דורות שלנו.

אהבה אמיתית

מהי אהבה אמיתית? האם גדולי תורה יודעים מהי אהבה? באו ללמוד מהי אהבה...

שאיפות

קטע חזק מבוסס על המאמר 'תמיד יאמר אדם מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי...'

השם איתך

סיפור מרתק בימי השואה על נער שאפילו נצי אכזר לא יכול לקחת ממנו את הסידור האחרון...

מתי נגמר?

קטע מצחיק כמה אדם מפספס את הרגעים הגדולים בחייו כמו יום כיפור ומחכה מתי יגמר.

גילו ברעדה

משל נפלא על הפסוק 'וגילו ברעדה' - איך אפשר לערב יראה עם שמחה.

אני מבטיח

קצע מצחיק כמה אדם משלה את עצמו ומבטיח להתחזק בעת צרה, אבל בריבוי הטובה שוכח את הכל.

כפייה חילונית

נושא: אקטואליה
סיפור מרתק על הכפייה החילונית בארצנו שקרה עכשיו, כמה המדינה נלחמת בדת שלה עצמה.

שהבדילנו מין הגויים

קטע קצר ומצחיק עד כמה נסחפנו ושמנו את כל תכליתנו בגויים הטמאים בעולם הזוהר.

מלחמת היצר

עצות ותחבולות כיצד להלחם ולהתגבר על היצר הרע ע"י ללמוד ממעשיו שלו נגדו.

זהירות כלב נושכת!

קטע מצחיק על פריצות הגויות המסתובבות בראש כל חוצות, והעוון החמור של מי שנמצא עם גויה אשר לעתיד לבוא תהיה…