מאמרים אחרונים

לחיות בקדושה

העבודה הגדולה היא לחיות בקדושה...

הלכתי לאזכרה

נושא: התבוננות
אדם הולך לאזכרה בשביל האוכל...

ירא שמיים בסתר כבגלוי

נושא: מוסר
אדם צריך להיות ירא שמיים בסתר כבגלוי

שליטה עצמית

אדם צריך לשלוט על מעשיו

הזמנה למסיבת חנוכה

נושא: אקטואליה
הזמנת כבוד מכבוד הרב

שהכל נהיה בדברו

סיפור חזק על ברכת שהכל נהיה בדברו

להכיר בטובה

נושא: מידות
צריך לדעת להכיר טובה

?הכל בגלל עין הרע

נושא: התבוננות
בני אדם מאשימים את כל מה שורה להם בגלל העין הרע...

הכל מתועד

נושא: מוסר
אין דבר נסתר מפני בורא העולם הכל מתועד...

דתילוני

נושא: מוסר
אדם שחושב שהוא דתי ומתנהג איך שבא לו..

איך לסלק מחשבות רעות

איך מסלקים מחשבות רעות

לשחק באש

אדם שמצער את הזולת הוא משחק באש