מאמרים אחרונים

מוות קליני

נושא: אקטואליה
קטע חזק על מוות קליני שחווה יוסי שריד

סכנה

נושא: אקטואליה
בעקבות האסונות הקשים בארץ עלינו להתחזק בציווי ונשמרת מאוד לנפשותיכם

אמונת חכמים

סיפור מצמרר! כמה אדם צריך לשמוע לגדולי הדור

מיהו יהודי?

קטע חזק על מיהו היהודי האמיתי אפילו בעיני הגויים

מקובלים וקמיעות

נושא: אקטואליה
קטע חזק על מקובלים וקמיעות המצויים כיום

אריק איינשטיין

נושא: התבוננות
בעולם הבא אין ערך לכל התהילה והפרסום רק למצוות ומעשים טובים

אמת העולם הבא

נושא: מוסר
תוכחתו של הקדוש ברוך הוא לאדם בעולם הבא

הסילבסטר

נושא: אקטואליה
מהו יום הנורא הזה, יום הסילבסטר!!! שהיהודים חוגגים ביום הזה...

אהבה התלויה בדבר

אהבה התלויה בדבר-בטל הדבר בטלה האהבה

שאלת רב

מהי שאלת רב

בחירות 2013

נושא: אקטואליה
קטע קצר על הבחירות הקרובות לרשויות המקמיות

מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

קטע קצר על חייו של מרן, מסירותו לתורה ואהבתו לעם ישראל