קריאת תהילים

544
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
158
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד

  • עדיין לא נקראו היום