קריאת תהילים

322
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
48
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א'
ב'
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
טו
טז
י
יא
יב
יד
יז
יח
יט
כא
כב
כג
כד
כה
כו
כח
ל
לב
לג
לד
לו
לז
לח
לט
מ
מב
מד
מו
מז
נא
נג
נה
נו
נח
נט
סא
סב
סג
סו
סז
סט
ע
סא
סג
סד
עא
עח
פ
פא
פב
פג
פד
פה
פז
צא
צג
צה
צו
צט
ק
קג
קה
קו
קז
קח
קי
קיא
קיג
קיד
קטו
קיז
קיח
קיט 1
קיט 2
קיט 3
קיט 5
קכ
קכא
קכג
קכד
קכה
קכו
קכט
קל
קלא
קלב
קלג
קלד
קלה
קלו
קלח
קלט
קמ
קמג
קמד
קמה
קמו
קמז
קמח
קמט
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • לעילוי נשמת
  יהונתן הוני בן פזית
 • ורד מברך/ת את בן רפאל בן ורד
  ברכה לחזרה בתשובה
 • ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ורד מברך/ת את סיגלית בת דינה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ורד מברך/ת את יוסי בן דינה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ורד מברך/ת את תמי בת דינה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
  ברכה לפרנסה בשפע