ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
אהובה בת יקוט מרגלית
ברכה לזיווג הגון
לעילוי נשמת
אמנון בן שושנה
מרגלית מברך/ת את מזל בת אירית
ברכה לזיווג הגון
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את תמי בת דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את בן רפאל בן ורד
ברכה לחזרה בתשובה
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את סיגלית בת דינה
ברכה לחזרה בתשובה