לעילוי נשמת
יהונתן הוני בן פזית
ורד מברך/ת את בן רפאל בן ורד
ברכה לחזרה בתשובה
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את סיגלית בת דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את יוסי בן דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את תמי בת דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע