פרנסיה שירי מברך/ת את פרנסיה ניסים בת מרים
ברכה לרפואה שלמה
פרנסיה שירי מברך/ת את פרנסיה סיגל בת מרים
ברכה לרפואה שלמה
ורד שנזכה אני וב״ב לעלות לארץ לחיים טובים ולשלום בת דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד בת דינה שנזכה אני וב״ב לעלות לארץ לחיים טובים ולשלום בת דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד בת דינה שנזכה אני וב״ב לעלות לארץ לחיים טובים ולשלום בת דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע