קריאת תהילים

544
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
158
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א'
ג
ו
ז
ח
טז
יא
יב
יג
יז
יט
כא
כג
כד
כט
ל
לד
לה
לו
לט
מ
מב
מג
מו
מט
נ
נה
נו
נח
סב
סד
סו
סח
סט
ע
סא
סד
עב
עג
עד
עו
עז
עח
פא
פג
פו
פז
פח
צא
צט
ק
קא
קד
קה
קז
קט
קי
קיא
קיב
קיג
קיד
קטז
קיז
קיט 2
קיט 5
קכ
קכא
קכו
קכז
קכח
קל
קלא
קלד
קלו
קלז
קלח
קמג
קמד
קמה
קמט
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד

  • עדיין לא נקראו היום