קריאת תהילים

544
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
158
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
ד
ז
ח
טו
טז
יא
יז
כא
כג
כד
כה
לב
לג
לד
לה
לו
לז
לח
לט
מ
מג
מה
מו
מח
נ
נא
נב
נג
נה
נט
סב
סג
סה
סו
סט
סד
עב
עד
עו
עז
עט
פא
פג
פד
פה
פו
פט
צ
צג
צד
צח
ק
קא
קב
קג
קד
קה
קו
קז
קט
קיג
קיד
קטז
קיח
קיט 1
קיט 2
קיט 4
קכב
קכג
קכד
קכה
קכז
קכח
קל
קלא
קלב
קלג
קלה
קלז
קלט
קמ
קמא
קמד
קמה