קריאת תהילים

544
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
158
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
ג
ד
ה
ח
ט
י
יא
יב
יח
כא
כג
כו
כז
כח
כט
לא
לב
לו
לז
לח
לט
מ
מב
מד
מה
מו
מז
מח
מט
נא
נב
נג
נד
נז
נח
ס
סד
סה
סו
סז
ע
סב
סג
עא
עב
עד
עה
עו
עז
פג
פד
פו
פח
צא
צב
צד
צה
צז
צח
צט
ק
קג
קח
קי
קיב
קיג
קיד
קטז
קיז
קיט 3
קיט 4
קיט 5
קכ
קכא
קכד
קכה
קכו
קכח
קלג
קלה
קלז
קלח
קמב
קמו
קמז
קמח
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד

  • עדיין לא נקראו היום