עכשיו בשידור חי

קריאת תהילים

544
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
158
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א'
ד
ה
ו
ח
טז
יא
יב
יג
יד
יז
יח
כ
כא
כד
כו
כח
כט
ל
לא
לב
לה
לו
לז
לט
מא
מג
מז
מח
נ
נב
סא
סב
סז
סט
ע
עא
עד
עה
עט
פ
פא
פב
פו
פח
צ
צא
צב
צג
צד
צו
צז
ק
קא
קב
קח
קיב
קטו
קטז
קיז
קיט 2
קיט 4
קכ
קכא
קכב
קכג
קכד
קכה
קכח
קלא
קלג
קלד
קלו
קלט
קמ
קמא
קמג
קמה
קמו
קמז
קנ