קריאת תהילים

544
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
158
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א'
ב'
ד
ה
ו
ח
ט
טו
טז
יג
יד
יז
יח
כב
כג
כד
כו
ל
לד
לה
לו
לט
מ
מד
מו
מז
מט
נב
נג
נד
נה
נו
נח
נט
ס
סג
סו
סז
סב
סג
סד
עא
עב
עג
עו
עז
עח
פג
פד
פה
פו
פח
פט
צב
צג
צד
צו
צח
צט
ק
קא
קג
קו
קח
קי
קיב
קטו
קטז
קיט 2
קכא
קכג
קכד
קכה
קכז
קכח
קלא
קלג
קלד
קלה
קלו
קמ
קמג
קמד
קמה
קמז
קמח
קמט
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד

  • עדיין לא נקראו היום