קריאת תהילים

544
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
158
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
ה
ז
ח
ט
טו
טז
יא
יב
יג
יט
כא
כב
כג
כד
כה
כו
כח
לא
לב
לג
לו
לז
לח
לט
מא
מו
מח
מט
נ
נב
נג
נד
נז
נח
נט
סא
סד
סה
סו
סז
סא
עא
עג
עד
עו
עט
פ
פא
פב
פג
פו
פז
צג
צד
צו
צח
ק
קב
קג
קד
קח
קי
קיא
קיב
קיג
קיד
קיז
קיח
קיט 1
קיט 2
קיט 3
קיט 4
קיט 5
קכ
קכא
קכב
קכג
קכד
קכה
קכז
קכח
קכט
קל
קלא
קלב
קלג
קלד
קלה
קלו
קלז
קלח
קמ
קמא
קמג
קמד
קמו
קמז
קמט
זכות קריאת התהילים היום יעמוד

  • עדיין לא נקראו היום