ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד שנזכה אני וב״ב לעלות לארץ לחיים טובים ולשלום בת דינה
ברכה לפרנסה בשפע
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
פרנסיה שירי מברך/ת את פרץ אליס בת איזה
ברכה לרפואה שלמה
ורד מברך/ת את קלאוס אדם בן אברהם
ברכה לפרנסה בשפע
ורד בת דינה שנזכה אני וב״ב לעלות לארץ לחיים טובים ולשלום בת דינה
ברכה לפרנסה בשפע
פרנסיה שירי מברך/ת את פרנסיה ניסים בן מרים
ברכה לפרנסה בשפע
פרנסיה שירי מברך/ת את פרנסיה שני בת שירי
ברכה לרפואה שלמה
פרנסיה שירי מברך/ת את פרנסיה עמרי בן שירי
ברכה לזיווג הגון
פרנסיה שירי מברך/ת את פרנסיה יעקב בן שירי
ברכה לפרנסה בשפע