ראשון, 18 פברואר 2018 13:10

סוד ההצלחה הוא עקביות

נכתב ע"י

רק על ידי עקביות מצליחים

ראשון, 18 פברואר 2018 09:15

לזכות להשראת שכינה

נכתב ע"י

כאשר חטאו ישראל בעגל כביכול הסירו מעליהם מורא שמים והיה לעם ישראל אחרי החטא הנורא הזה הרגשה שהם רחוקים מאוד מהשי"ת, כאילו ח"ו ה' עזבם לנצח. לכן ציווה לבנות לו בית כאן למטה בינינו, יצירי חומר, ועזב כביכול את השמים, את המלאכים, עולמות עליונים נשגבים ובא לשכון בינינו יצירי חומר

רביעי, 14 פברואר 2018 18:12

כבוד תלמידי חכמים

נכתב ע"י

כמה עלינו להיזהר בכבוד תלמידי חכמים

שני, 12 פברואר 2018 18:48

תורת חיים

נכתב ע"י

התורה היא חיים

שני, 12 פברואר 2018 10:50

פרשת זכור

נכתב ע"י

מהי קריאת פרשת זכור? האם זוהי חובה? מה הסגולות המיוחדות שלה?

שני, 12 פברואר 2018 10:30

דין הנאה ממעשה שבת

נכתב ע"י

מה עושים עם אוכל שבישלו בשבת בכוונה? מה עושים אם הניחו על הפאלטה בשבת תבשיל לא מבושל כלל, ואין אוכל אחר לאכול בשבת?

ראשון, 11 פברואר 2018 09:53

חינוך בחכמת התורה

נכתב ע"י

בפרשה זו נפגשים אנו אל מול האמת המוחלטת של משפטי התורה. רגילים אנו להתייחס לענישה כעונש גרידא, דהיינו להעניש את החניך כדי להרתיעו ולהפחידו אבל שום סממן חינוכי לכאורה אין בו. וכן אם נתבונן בענישת הרשויות, כאשר מכניסים אדם לכלא על גניבה לדוגמא, אין בענישה זו שום סממן חינוכי שישנה את חשיבתו של הגנב שיבין שגניבה זה דבר שלילי ורע

שלישי, 06 פברואר 2018 11:36

המדריך לחיים נכונים

נכתב ע"י

כיצד חיים נכון

ראשון, 04 פברואר 2018 14:46

לקבל החלטות

נכתב ע"י

תדע לקחת החלטה ולבצע אותה

ראשון, 04 פברואר 2018 14:42

לדעת להעריך

נכתב ע"י

כמה עלינו להעריך את כל מה שהשם נתן לנו

עמוד 1 מתוך 168