גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים ומפיצי העלון השבועי

שני, 18 יוני 2018 09:44

מחלוקת

נכתב ע"י

האם באמת דאג קרח על כבודם של כל ישראל? או שמא דאג על כבודו העצמי? אם אכן דבריו כנים הם מדוע ביקש שררה לעצמו? הרי לטענתו אין צורך במנהיג כלל כי כל העדה כולם קדושים

ראשון, 17 יוני 2018 14:35

תשמח במה שיש לך

נכתב ע"י

תשמח במה שהשם נתן לך

ראשון, 17 יוני 2018 14:32

השכל הוא הפך האמונה

נכתב ע"י

אל תסמוך על עצמך

שלישי, 12 יוני 2018 10:05

ואל בינתך אל תשען

נכתב ע"י

אל תסמוך על עצמך

שלישי, 12 יוני 2018 08:50

לימוד המוסר

נכתב ע"י

איך אפשר לעבור את העולם הזה בשלום? וכמו שנאמר בברכות בפרשת כי תבא "ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך" והסבירו חז"ל כמו שביאתך לעולם הייתה בלא חטא, כך יציאתך מן העולם תהיה בלא חטא

רביעי, 06 יוני 2018 08:41

הפסד מצווה

נכתב ע"י

כשאדם ירגיש שהמצוות זה לפחות כמו רווח כספי, וודאי שיעלה ויתעלה בתורה ויראת שמיים, וידקדק בכל מצווה ומצווה ממש כמונה מעות. נמצאים אנו באוצר, ממש אוצר שצריך רק לחטוף ולחטוף עוד ועוד מצוות

חמישי, 31 מאי 2018 18:20

תיהיה מי שאתה

נכתב ע"י

אל תחפש להיות מישהו אחר

עמוד 1 מתוך 172