ראשון, 26 פברואר 2017 10:17

משנכנס אדר

מהי המצווה שלנו משנכנס חודש אדר?

פורסם ב- קרבנו בשטח
שישי, 18 מרס 2016 09:28

ח' אדר ב' | 18.3.16

מהי הדרך הנכונה לחזור בתשובה? איך אפשר לכפר באמת על החטאים?!

פורסם ב- המסר היומי
חמישי, 17 מרס 2016 11:19

מצוות זכר מחצית השקל

מהי מצוות מחצית השקל? ומה סגולתה?