ראשון, 11 יוני 2017 09:06

שלמות המצוות

האדם צריך צריך להתאמץ בכדי להגיע לשלמות במצוות

פורסם ב- תורה ומצוות
חמישי, 08 יוני 2017 09:14

זהירות מדרון לפניך

העולם שלנו מדרדר ללא מעצורים

פורסם ב- השפעת החברה
שני, 20 יוני 2016 11:19

הפסד מצוות

שיעור חזק בנושא הפסד מצווה

פורסם ב- תורה ומצוות
חמישי, 16 יוני 2016 10:29

בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו

בדרך שאדם בוחר בה הוא ילך...

פורסם ב- דרך התשובה
שלישי, 14 יוני 2016 18:41

לא לקנא - לעשות

הבאים לאחר מכן כבר באים הם על מוכן, השכינה כבר נמצאת שם על ידי אותם עשרה ראשונים. וכך באמת ניכרת אהבתו של אדם לבוראו, בזריזותו למעשה המצוות. אדם שעושה דברים בעצלתיים, נראה שאינו שמח במעשה. היה מעדיף לא לעשותו, אך מה לעשות חייבים, אזי עושה בלית ברירא, בלי שמחה, ובעצלות. אבל אדם שאהב את הקב"ה, אוהב את התורה והמצוות, תנועתו כתנועת האש המהיר, וכל מעשיי בשמחה. הבה ונתחזק בתורה ומצוות, ובכל דבר שבקדושה, וכך נזכה להיות מעבדי ה' האמיתיים אכי"ר.

פורסם ב- דבר הרב
שלישי, 14 יוני 2016 14:23

אין להתייאש

כי מי שמתאמץ מי שרוצה לזכות מי שעושה השתדלות. הקדוש ברוך מסייע לו התורה המציאה להם פתח נוסף בעצם פסח נוסף פסח חדש , יהודי רק  צריך להשתדל ואזי זוכה הוא לסיעתא דשמיא.

פורסם ב- פרשת השבוע
חמישי, 04 יוני 2015 10:16

דימוי עצמי

בכדי להצליח צריך דימוי עצמי...

פורסם ב- עידוד
שני, 30 נובמבר -0001 02:00

לנצח במלחמה

איך מנצחים במלחמה עם היצר הרע? על ידי התגברות.

פורסם ב- יהדות
שני, 30 נובמבר -0001 02:00

דרישת שלום

כל אחד צריך להקשיב טוב כי לפעמים נותנים לו משמים דרישת שלום.

פורסם ב- עידוד
עמוד 1 מתוך 2