ראשון, 01 נובמבר 2015 09:06

הצל שלך - מס' 85

כל אחד צריך להרגיש את חברו, וכל מה שאדם עושה לחברו חוזר אליו.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

אהבת חינם - מס' 65

מעלת האחדות שעל ידה יבנה בית המקדש וחומרת בין אדם לחברו שבגללה נחרב הבית כמעט אלפיים שנה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

עולם חסד יבנה - מס' 54

מעלת מצוות החסד בין אדם לחברו, מהו ההבדל העיקרי בין עושה חסד לאוהב חסד?

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

המחלוקת - מס' 45

כמה רעה המחלוקת והחורבן שהיא גורמת, שלוקחת איתה טובים ורעים, צעירים וזקנים, וכמה חמורה המידה הזאת אצל האדם.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

ואהבת לרעך כמוך - מס' 36

חיזוק במצוות "ואהבת לרעך כמוך", זהירות בכבוד בין אדם לחברו וחשיבות כבוד הזולת.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

כבוד הבריות - מס' 35

חומר איסור בזיון תלמידי חכמים, איך להתייחס לכל אדם בכבוד ולשמור על כבוד הבריות.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

נלחמים באלימות - מס' 32

הגנות והאיסור שבאלימות, איך להתרחק מעבירה זו ולסיים מריבות על הדרך הבטוחה.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

עיניים גדולות - מס' 28

בגנות תאות ממון וצרות העין, כמה צריך להסתפק במועט ולהנות ממה שחנן אותו השם ולא להסתכל על הדשא של השכן.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

לשון הזהב - מס' 24

בעניין שמירת הלשון ועל האיסור החמור של לשון הרע אשר שכול כנגד כל העברות החמרות בתורה. ועוד בעניין צרות העין.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

להיות כוכב - מס' 13

מעלת זיכוי הרבים והזכות הגדולה לקרב יהודים לתורה. איך לקרב את אחינו בדרך הטובה והישרה...

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
עמוד 1 מתוך 4