דיני ונהגי חודש ניסן

שני, 30 יוני 2014 18:31

ברכת האילנות

הלכות ודינים השייכים לברכת האילנות שחל בחודש ניסן.

פורסם ב- הלכות ברכות