חמישי, 18 ינואר 2018 11:45

אח יקר נפלת? קום

פורסם ב- דרך התשובה
חמישי, 24 אוגוסט 2017 09:38

דרך התשובה

הכל נבחן בשמים לפי הרגע שבו נתון האדם, בבחינת באשר הוא שם. שעצם העובדה שבאותו רגע אשר הוא שם כוונתו כוונת אמת לשוב אל השי"ת בכל ליבו, וודאי וודאי שזו תשובה מעולה

פורסם ב- דבר הרב

מהי הדרך הנכונה לחזור בתשובה?

פורסם ב- המסר היומי

כאשר אדם מנסה להיכנס לנעליים לא לו, הוא מכניס את עצמו למצב מסוכן עד מאוד!

פורסם ב- דבר הרב
שני, 07 מרס 2016 14:57

כז' אדר א' | 7.3.16

מה הדרך בכדי לחזור בתשובה, ולכפר על המעשים?

פורסם ב- המסר היומי
שני, 30 נובמבר -0001 02:00

מעלת הנסיונות

זכות האדם העומד בניסיונות, כח ההתגברות בניסיון להשפיע טובה על האדם ולרומם אותו.

פורסם ב- דרך התשובה