ראשון, 02 אפריל 2017 09:22

סדר בליל הסדר

עושים סדר בבלאגן

ראשון, 26 מרס 2017 09:30

שבת הגדול

מה מיוחד ב"שבת הגדול" ומה צריך לעשות בה?

כיצד היה נוהג מרן הרב עובדיה יוסף בימי חודש ניסן?

מה הדין כאשר מתארחים אצל קרובים שאינם שומרי תורה ומצווות? כיצד נזכה את בני משפחתנו במצוות בדיקת חמץ?