מתי מותר להכין את האוכל לחג? מתי מדליקים נרות? מתי עושים הבדלה?