ראשון, 11 פברואר 2018 09:53

חינוך בחכמת התורה

בפרשה זו נפגשים אנו אל מול האמת המוחלטת של משפטי התורה. רגילים אנו להתייחס לענישה כעונש גרידא, דהיינו להעניש את החניך כדי להרתיעו ולהפחידו אבל שום סממן חינוכי לכאורה אין בו. וכן אם נתבונן בענישת הרשויות, כאשר מכניסים אדם לכלא על גניבה לדוגמא, אין בענישה זו שום סממן חינוכי שישנה את חשיבתו של הגנב שיבין שגניבה זה דבר שלילי ורע

פורסם ב- דבר הרב
שלישי, 14 נובמבר 2017 08:31

עמלנו אלו הבנים

"מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו" מתי נלמד גם אנו לחנך ילדים חדורי יראת שמיים וספוגים באהבת השי"ת חיילים אמתיים למקום ברוך הוא, להפריד את בנינו מחברה רעה וממעשים רעים, ומכל כיעור ומן הדומה לו, כזו צריכה להיות שאיפתנו לא פחות ולא יותר שהרי הם דור ההמשך

פורסם ב- דבר הרב

חייבים אנו להוסיף ולהתפלל להשי"ת שישמור את ילדינו מכל דבר רע, ויתן בלבם אהבתו ויראתו, אהבת תורה ויראת שמים טהורה

פורסם ב- דבר הרב

כיצד גורמים לילד לאהוב את התורה ומצוותיה?!

פורסם ב- מעניין

"פרשת" סידור הצעצועים בביתינו הייתה מוציאה אותי מדעתי. בשום אופן לא הצלחתי להרגיל את ילדיי לסדר את צעצועיהם אחרי המשחק, טרם לכתם לישון. כל ערב הייתי נאלצת לגעור, לנזוף וגם לצרוח – ובכל זאת לא ניכר שום שיפור משמעותי. זה העיק עליי מאוד משום שנוכחתי שזה מתחיל להתעצב כסגנון קבוע בביתי. כלומר הילדים שלי מתרגלים לתפוס כאילו זו צורת חיים: תפקידה של אמא לצרוח, ותפקידם הוא להעתר לה לאחר שמנת הצרחות הגיעה לנורמה הנדרשת.

פורסם ב- מעניין
שני, 30 יוני 2014 18:31

גישה נכונה - מס' 69

בנושא מצוות תוכחה, ואיך ניתן לגשת ולהעיר או להוכיח זר, חבר, ילד או אישה. גישה נכונה לחבר - גישה נכונה לחיים.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה