מתי מותר להכין את האוכל לחג? מתי מדליקים נרות? מתי עושים הבדלה?

שני, 30 יוני 2014 18:31

הלכות יום טוב

המשך הלכות יום טוב, מלאכות האסורות והמותרות בחג.

שני, 30 יוני 2014 18:31

הלכות יום טוב

המשך הלכות יום טוב, בישול ביום טוב ויום טוב שחל אחרי שבת.