שני, 12 פברואר 2018 18:48

תורת חיים

התורה היא חיים

פורסם ב- דרך התשובה
ראשון, 26 פברואר 2017 18:13

התחשבות בזולת

כיצד פותרים בעיות בין בן אדם לחבירו

שישי, 24 פברואר 2017 10:19

להיות אדם

לעולם יהא אדם ואח"כ ירא שמיים

פורסם ב- מוסר
שני, 08 פברואר 2016 18:42

עבד למי?

אנו צריכים להיות עבדי השם יתברך אבל לצערינו אנו נעשים עבדים לדברים אחרים

פורסם ב- מוסר
שישי, 13 פברואר 2015 10:25

עבד או אדון?

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי" וכו'. "אם כסף תלווה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנושה לא תקח מאיתו נשך ותרבית". כאן בפרשה זו נגלית לעינינו תורתינו הקדושה במלוא הודה והדרה. איך מתייחסת תורתינו הקדושה לאדם שמעד וגנב ונתפס בגניבתו. מה יהיה עונשו? האם יכניסו אותו לכלא? ישימוהו בין פושעים וגנבים, רוצחים וסוחרי סמים? האם שם כבר ילמד דרך חדשה? 

פורסם ב- דבר הרב
שני, 30 נובמבר -0001 02:00

מלמטה למעלה

דרשה חזקה בעניין כל שאיפתו של האדם היא לעלות ולטפס למעלה

פורסם ב- עידוד
שני, 30 נובמבר -0001 02:00

חיים זה לא משחק

בעקבות האסונות נלמד לקח ונתחזק בזהירות בבית ובחוץ.

פורסם ב- התבוננות
שני, 30 נובמבר -0001 02:00

עבד מלך מלך

העבדות הכי גדולה זוהי עבדות לבורא עולם שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

פורסם ב- דרך התשובה
שני, 30 נובמבר -0001 02:00

משפטי אמת

לדעת את משפטי התורה האמיתיים.

פורסם ב- יהדות
שני, 30 נובמבר -0001 02:00

משפטי אמת

אמיתות משפטי תורתנו הקדושה, שהיא ההפך ממשפטי הגויים אשר אין להם שורש ומקור לכל דיניהם.

פורסם ב- יהדות
עמוד 1 מתוך 2