אומר הקדוש ברוך הוא: מי שמשמח את שלי, אני משמח את שלו!

פורסם ב- קרבנו בשטח
שלישי, 18 אפריל 2017 09:32

חסד בקרבנו

הזכות להיות מן הנותנים ולא מן המקבלים

פורסם ב- קרבנו בשטח

כמה עלינו להעריך מצווה גדולה ביותר העומדת לזכותנו בלילה הקדוש - ליל הסדר

קמחא דפסחא תשע"ה

פורסם ב- קרבנו בשטח