חמישי, 23 פברואר 2017 11:50

מי גדול יותר אדם או מלאך?

מדוע השם יתברך נתן את התורה הקדושה לנו, לבני האדם, ולא למלאכים?

פורסם ב- דבר הרב
שני, 30 יוני 2014 18:31

עשיר רוחני - מס' 62

יצר הרע תמיד מזכיר לאדם רק את הטוב שהיה לו בעבר ולא נותן לו לראות הטוב האמיתי.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

התחזקות בשמחה - מס' 56

מה גדולה מעלת השמחה, איך זוכים לשמחה תמידית, ובפרט איך מתרחקים מהעצבות שהיא המידה המגונה ביותר.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

אין יאוש בעולם - מס' 31

דרשה מיוחדת על גנות העצבות והיאוש, מעלת כל יהודי ויהודי ואיך לראות תמיד רק את הצד הטוב שבך.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

מעלת התשובה - מס' 23

דרשה חזקה על גודל זכות של בעלי התשובה, שבמקום של בעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד...

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

הדור האחרון - מס' 19

דרשה חזקה ומעודדת על הדור האחרון ומלחמת היצר הרע, כמה צריך להלחם ביאוש ולזכור שאנחנו רק בני אדם והשם אוהב אותנו דוקא שקשה לנו.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

אפילו חרב חדה - מס' 18

לעולם לא להתייאש מן הרחמים, מה מעלתה של התפילה והאמונה בישועת השם.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

כמו אויר לנשימה - מס' 5

מעלת העידוד, כמה האדם צריך עידוד וכמה חשוב לעודד כל אחד את חברו.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

גאוות יחידה - מס' 4

הגאווה היהודית בעבודת השם, לא להתבייש משמירת התורה והמצוות.

פורסם ב- דיסקים לשמיעה
שני, 30 יוני 2014 18:31

שלך גדולה משלהם

עידוד מחזק כמה אדם צריך להעריך את עצמו ולחשוב תמיד כמה השם אוהב אותו.

פורסם ב- עידוד
עמוד 1 מתוך 4