חמישי, 11 ינואר 2018 09:38

העיקר הלב

כמה מחויבים אנו לעמול בתיקון מידותינו ולעקור כל מידה רעה מקרבינו, לדעת כמו שמבחינת חיי גופינו הלב הוא עיקר הגוף ואם ח"ו ישנה איזו שהיא בעיה ולו הקטנה ביותר בלב כולם נבהלים, מזדעזעים וחוששים לבאות, כך הוא בדיוק בענייני הנפש. צריכים אנו לחשוש מאוד מאוד על קיומה של כל מידה רעה

פורסם ב- דבר הרב

 לפעמים בר מינן כשנפטר מישהו לבית עולמו, יכולים להימצא איזה אנשים שעומדים ואומרים ח"ו למה ריבונו של עולם, למה עשית לו ככה, לא מגיע לו, הוא היה כזה אדם טוב, למה דווקא הוא, יש הרבה רשעים ולא קורה להם כלום, למה דווקא הטובים סובלים, ועוד ועוד...

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 18 ינואר 2015 12:44

עקמימות שבלב

לכל אחד יש עקמימות בלב והוא צריך לישר אותו לדרך התורה.

פורסם ב- תורה ומצוות
חמישי, 15 ינואר 2015 11:13

סוד ההצלחה

סוד ההצלחה הוא להיות אדם ישר...

פורסם ב- דרך התשובה