רביעי, 11 יולי 2018 08:50

מנהיג אמת

במילים אחרות השם יתברך פיטר את אליהו הנביא ממשרתו ולמה כי לא דיבר כביכול טוב על בניו של מקום. ועל זה שאמר אליהו חיללו בריתך קיבל עונש שצריך לבא לכל ברית הנעשית בעולם כדי להעיד שאכן עם ישראל מקיים מצוות ברית מילה.

פורסם ב- דבר הרב
שני, 02 יולי 2018 12:26

אוהבי ישראל

אדם העומד על חוף הים, ורואה ילדים קטנים הרצים אל תוך מי הים הגועשים ושוצפים, עומד וצועק בקולי קולות, היעלה על דעתו של מישהו לומר לו 'בסדר אנו מבינים אבל למה אתה צועק, דבר בשקט', וודאי שאי אפשר לדבר בשקט כשרואים סכנה, מי שאוהב ואכפת לו, לא יכול להישאר אדיש לנוכח הסכנה.

 

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 24 יוני 2018 10:12

מידת הגאווה טובה או רעה?

אחים יקרים הבה נפנים את הדברים הללו, שהם ממש יסודיים ביותר, גם לחיי התורה, וגם לחיי המשפחה, שהרי אמרו חז"ל, "מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל", פירוש: אדם גאוותן, אפילו אנשי ביתו שונאים אותו. בקיצור, הגאוותן לא מצליח לקבל את מה שרוצה, ורק סובל מצפיית שווא לכבוד מדומה

פורסם ב- דבר הרב
שלישי, 22 מאי 2018 14:13

קדושת העיניים

אדם הנותן עיניו במה שאינו שלו, את מה שביקש לא מקבל ואת מה שיש בידו לוקחים ממנו. 

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 26 אפריל 2018 09:40

קידוש שם שמיים

מהו החטא הקשה והחמור בכל העוונות כולם, עליו נאמר שאינו מתכפר לא בתשובה ואין יום הכיפורים מכפר אלא המוות בלבד רח"ל?

פורסם ב- דבר הרב
רביעי, 18 אפריל 2018 12:25

חיי אושר

אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, יש לו מנה רוצה מאתיים, יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות, בקיצור את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק

פורסם ב- דבר הרב
שלישי, 20 מרס 2018 13:20

חירות אמיתית

 כדי לצאת ממצרים ולקבל תורה היה עלינו להראות בעצמינו את החירות האמתית שהיא "ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד"

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 04 מרס 2018 14:07

גאווה יהודית

זוהי הטעות המקננת בליבם של אנשים רבים בחשבם שצריך לנסות למצוא חן בעיני האומות בכך שנתערב בהם, ננהג כמנהגיהם ונעשה כמעשיהם אבל לא!!! ההיפך הגמור הוא הנכון

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 24 דצמבר 2017 14:51

דעת תורה

כאן המקום שלנו ללמוד כיצד להשיב, כיצד להגיב לכל דבר בחיינו אנו, להשתדל תמיד לראות, לבחון ולמדוד כל דבר בראי התורה הקדושה, להשתדל תמיד לקבל בכל דרכינו דעת תורה אמיתית, לדעת מה השי"ת רוצה ממני

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 14 דצמבר 2017 09:29

אמונה מנצחת

אתה רוצה להיות מאמין גדול? דבר הרבה מענייני אמונה. קרה לך איזה דבר פרשו על פי אמונה, לא על פי טבע. שואלים אותך שאלות? ברוך ה', בעזרת ה', השם יעזור, אם ירצה ה'.

פורסם ב- דבר הרב
עמוד 1 מתוך 3