שני, 05 יוני 2017 09:02

רוח שטות

אסור לאבד את השכל, אסור לעזוב את המושכות, צריך תמיד להשאר בדעה צלולה, ואת זה אפשר לעשות רק אם הולכים בדרך התורה, ולומדים מוסר, אפשר להתגבר על כל ניסיונות העולם הזה

פורסם ב- דבר הרב
שני, 22 מאי 2017 09:49

בטל רצונך מפני רצונו

ההוראה היוצאת היא מי שרוצה תורה, מי שרוצה מצוות, חייב להתבטל להשם יתברך ולתורתו ביטול גמור, אמונה פשוטה, בלי כל התחכמות.

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 23 מרס 2017 13:20

מעלת שבת המלכה

כמו שהמשכן הוא מקור הברכה והשפע, מקור החיים והשלום, הבריאות והפרנסה, כך היא השבת הקדושה.

פורסם ב- דבר הרב

"זה יתנו" - חצי מטבע, זה הכל. לא מבקש ממך השי"ת יותר מדאי, רק חצי מטבע, רק תשובה מלב חצוי ושבור, ואז לכפר על נפשותיכם, מיד מגיע המחילה והסליחה והכפרה הגדולה מלפניו יתברך.

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 05 מרס 2017 12:52

לשמור בלב מקום להשם יתברך

העיקר זה שנגיע באמת לרצון הלב, לפתיחת הלב, ולהכין בו מקום להשארת שכינה

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 23 פברואר 2017 11:50

מי גדול יותר אדם או מלאך?

מדוע השם יתברך נתן את התורה הקדושה לנו, לבני האדם, ולא למלאכים?

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 02 פברואר 2017 13:51

כח השמיעה

שמיעה זה דבר גדול, וכח עצום שישנו באדם, עד כמה אדם יכול להשתנות מקצה לקצה, משמיעת דבר אחד. כמו שאנו יודעים, מהו כחו למשל של לשון הרע רח"ל, עד לאן זה יכול לשנות חשיבתו של אדם על חברו, שהיה מעריכו מאוד, ובין רגע השתנתה דעתו עליו מקצה לקצה, עד שאינו יכול אפילו לדבר עמו ולהסתכל בפניו, בין רגע הפך מאוהב לאויב. מה קרה, למה ככה השתנו פניו לחבירו? מספיק מילה אחת, וכבר כל הקערה נהפכה על פיה.

פורסם ב- דבר הרב

 לפעמים בר מינן כשנפטר מישהו לבית עולמו, יכולים להימצא איזה אנשים שעומדים ואומרים ח"ו למה ריבונו של עולם, למה עשית לו ככה, לא מגיע לו, הוא היה כזה אדם טוב, למה דווקא הוא, יש הרבה רשעים ולא קורה להם כלום, למה דווקא הטובים סובלים, ועוד ועוד...

פורסם ב- דבר הרב
רביעי, 14 דצמבר 2016 13:38

תרופת הפלא לכל הבעיות

הגויים ואומות העולם פוחדים מעם ישראל, פחד נוראי מפני כלי הנשק הסודי שנמצא בידינו. ואיך אנחנו לא מבינים את הכוח של הנשק האדיר הזה

פורסם ב- דבר הרב
ראשון, 09 נובמבר 2014 14:04

מסירות נפש

בפרשת השבוע מוצאים אנו מאורעות ממאורעות שונים, החל ב"וירא אליו ה' באלוני ממרא" שבא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה ביום השלישי למילתו ועם כל כאביו וצערו מברית המילה רץ לקראת אורחיו כאדם שלא ראה אורחים מימיו. מאורע נוסף הוא סדום ועמורה

פורסם ב- דבר הרב
עמוד 1 מתוך 2