חמישי, 22 יוני 2017 12:37

אמונת חכמים!!

אדם חושב שהוא חכם, יודע הכל והוא יכול לתת סברות לקדוש ברוך הוא למה עשה ה' ככה ולמה ה' עושה ככה, חושב שהוא מאן דאמר שיכול לחלוק על גדולי ישראל ועל רבנים וכך הולך ויורד מטה מטה.

פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 01 דצמבר 2016 12:26

מי עתיד לצחוק בעולם הבא?

"ויזעק זעקה גדולה ומרה" מה קרה לך עשיו, פתאום אתה כן עושה חשבון לרוחניות? פתאום אתה מייחס חשיבות כה רבה לברכתו של יצחק, אתה נבהל מכמה פטפוטי מילים של איזה סבא זקן שמברך? מה קרה לך עשיו?!


פורסם ב- דבר הרב
חמישי, 24 נובמבר 2016 09:20

"מי שברך" לכלבה...

היום פטירת הצדיק הרב שך זצ"ל. כיצד הגיב הצדיק כשנתבקש לעשות "מי שברך" לכלבה?

פורסם ב- סיפורי צדיקים

הדליקו נר לעילוי נשמת הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב וזכותו של סנגורן של ישראל יעמוד בעדנו ונזכה למליץ יושר בשמיים

פורסם ב- סיפורי צדיקים

כיצד הצדיק רבי שמשון פנקוס הגיע למעלות הגדולות להם זכה?

פורסם ב- סיפורי צדיקים
רביעי, 07 ינואר 2015 11:22

רבי יעקב אבוחצירא והרמב"ם

היום כ' טבת, הילולת רבי יעקב אבוחצירא והרמב"ם. הדליקו נר לעילוי נשמות הצדיקים זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

פורסם ב- סיפורי צדיקים
שני, 30 נובמבר -0001 02:00

ר' יעקב אבוחצירא והרמב'ם

שבח הצדיקים ומעלתם ואיך הגיעו לדרגות שהגיעו.

פורסם ב- מוסר