צריכים אנו לעמוד בעוז מול אותם רוחות זרות נגד התורה הקדושה, לעמוד איתנים וללכת בדרכי הצדיקים רבי שמעון ורבי אלעזר בנו

פורסם ב- דבר הרב

חייבים אנו להוסיף ולהתפלל להשי"ת שישמור את ילדינו מכל דבר רע, ויתן בלבם אהבתו ויראתו, אהבת תורה ויראת שמים טהורה

פורסם ב- דבר הרב
רביעי, 25 מאי 2016 14:00

רבי שמעון בר יוחאי

סיפור מיוחד על רבי שמעון בר יוחאי

פורסם ב- סיפורי צדיקים

הוא היה השליח של הסוכנות היהודית, לקרב את הצעירים בני הגולה לאמונה, לארץ ישראל, ליהדות. לאמיתו של דבר הוא לא היה בדיוק "דתי גדול". למעשה, במונחים של כולל אברכים, או ישיבה גבוהה, הוא אפילו היה עַם הארץ למהדרין.

רביעי, 06 מאי 2015 09:54

רבי שמעון בר יוחאי

מה סוד לידתו של רבי שמעון בר יוחאי?

פורסם ב- סיפורי צדיקים