להתעסק בעיקר ולא בטפל 

פורסם ב- ישר ולעניין
ראשון, 26 יולי 2015 15:49

תשעה באב

על מה נחרב בית המקדש???

שני, 30 יוני 2014 18:31

הלכות תשעה באב

הלכות ודינים לשבוע שחל בו תשעה באב, סעודה מפסקת, ערב הצום ויום הצום עצמו.

שני, 30 יוני 2014 18:31

הלכות תשעה באב

הלכות ודינים לשבוע שחל בו ט' באב, סעודה מפסקת של תענית ט' באב, והלכות הצום, מנהגים ועוד.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

שנאת חינם

הדרשה של השנה בתשעה באב עוסקת בשנאת חינם, צרות עין של הזולת, וככל שנרבה באהבת חינם כל נבנה את בית המקדש.

שני, 30 נובמבר -0001 02:00

בין אדם לחברו

דרשה מרתקת מט' באב שנת תשס"ט על כבוד הזולת ובין אדם לחברו, כמה צריך להזהר בכבוד הסביבה.