קרבנו

קרבנו

כל מצווה אחת קטנה בעולם הזה מעבירה את העולם כולו לכף זכות

כל המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר על רחמנים

חיים של תורה מול הצד השני

רביעי, 08 מרס 2017 12:34

אל תבגוד במלך העולם

חייבים ללכת בדרכי הבורא יתברך!

נשים ונערות יקרות הנכן מוזמנות לשמחה של קדושה והתעלות!

ראשון, 05 מרס 2017 17:32

הערכה עצמית

כמה חשוב שהאדם יעריך את מעשיו!

חמישי, 02 מרס 2017 11:40

לשאוף להגיע להכי-טוב

לשאוף להגיע להכי טוב!!!